Spring naar de content

Behandeling

Niet spierinvasieve tumoren

TUR-T is een afkorting van transurethrale resectie tumor.

Dat wil zeggen het operatief verwijderen van de tumor via de plasbuis. Tijdens een TUR-T wordt er naar gestreefd de tumor zo volledig mogelijk te verwijderen. De operatie zelf is dus ook al een behandeling. Het weggenomen weefsel wordt door de patholoog onderzocht. Het onderzoek geeft informatie over de aard van de tumor en hoever het is gevorderd. Deze informatie is belangrijk voor het bepalen van de vervolgbehandeling.

Blaasspoelingen

Er is een reële kans dat de tumor terug komt na de operatie. Om de kans daarop te verkleinen na de operatie wordt vaak een behandeling van blaasspoelingen gegeven.Bij een blaasspoeling wordt de blaas gespoeld met een vloeistof waarin een medicijn is opgelost.

Er zijn twee soorten blaasspoelingen:

Cytostatica ofwel chemotherapie = medicijnen die kankercellen vernietigen.

Immunotherapie = middelen die het afweersysteem van het lichaam stimuleren en aanzetten tot afweer tegen kankercellen.

Bij tumoren met een hoge graad van kwaadaardigheid wordt meestal gekozen voor immunotherapie. Bij tumoren met een lage graad cytostatica. Uit onderzoek is gebleken dat een eenmalige spoeling met cytostatica binnen 24 uur na de operatie de kans op terugkeer wat verkleint. Er mag dan echter tijdens de operatie geen gaatje in de blaas zijn ontstaan. Bij een kleine tumor met minimale kans op terugkeer van de tumor kan een eenmalige spoeling genoeg zijn. Bij risico volle tumoren volgt meestal een serie van spoelingen.

Spierinvasieve tumoren

Radicale Cystectomie

Een spierinvasieve tumor is doorgegroeid in de spierlaag van de blaas. Deze tumoren kunnen zich agressief gedragen. In dit geval is het nodig de blaas, omliggende lymfeklieren en organen operatief te verwijderen. De chirurg zal een vervangende blaas of stoma aanleggen. Bij de man worden meestal ook de prostaat, de zaadblaasjes, deel van de zaadleiders en soms de plasbuis verwijderd.

Bij de vrouw meestal de baarmoeder, eierstok(ken), soms de plasbuis en een deel van de vaginavoorwand verwijderd. Het is een ingrijpende operatie waarvoor u door de uroloog  wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Wanneer blijkt dat er uitzaaiingen zijn heeft het verwijderen van de blaas geen zin.

Radiotherapie

 Bij radiotherapie wordt de tumor van buitenaf bestraald. De straling vernietigt de kankercellen.

  • Wanneer een operatie niet mogelijk of gewenst is omdat bijvoorbeeld de lichamelijke conditie niet goed genoeg is kan radiotherapie een behandeling zijn.
  • Klachten die het gevolg zijn van een uitgezaaide tumor kunnen met radiotherapie behandeld worden

Chemotherapie

Wanneer er uitzaaiingen gevonden zijn, kan chemotherapie worden geadviseerd om de ziekte af te remmen. Chemotherapie is een behandeling met medicijnen (cytostatica) die de groei van kankercellen afremmen. Via het bloed komt het medicijn in het hele lichaam, zo worden de kankercellen in het hele lichaam vernietigd. Chemotherapie kan ervoor zorgen dat de klachten, veroorzaakt door uitzaaiingen verminderen.Afzien van behandelenWanneer u twijfelt aan de zin van behandelen, bespreekt u dit dan met de arts. U heeft altijd het recht om af te zien van (verder) behandelen. Het zou kunnen zijn dat u de belasting of de mogelijke bijwerkingen of gevolgen van de behandeling niet meer kunt verdragen. Wat uw beslissing ook zal zijn, uw arts zal altijd de noodzakelijke medische zorg en begeleiding blijven geven om de hinderlijke gevolgen van uw ziekte zoveel mogelijk te blijven behandelen.

Afzien van behandelen

Wanneer u twijfelt aan de zin van behandelen, bespreekt u dit dan met de arts. U heeft altijd het recht om af te zien van (verder) behandelen. Het zou kunnen zijn dat u de belasting of de mogelijke bijwerkingen of gevolgen van de behandeling niet meer kunt verdragen. Wat uw beslissing ook zal zijn, uw arts zal altijd de noodzakelijke medische zorg en begeleiding blijven geven om de hinderlijke gevolgen van uw ziekte zoveel mogelijk te blijven behandelen.

Registratie van kanker

Wanneer u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen uw medische gegevens vast in een dossier. Dat moet volgens de wet. Sommige van die gegevens worden opgenomen in de onafhankelijke databank van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan naar kanker. Doel is om de behandelingen nog beter te maken. In deze folder leest u meer over de registratie van kanker.