Spring naar de content

Diagnostiek

Om blaaskanker te kunnen vaststellen, zijn diverse onderzoeken mogelijk. De uroloog geeft aan welke onderzoeken voor u nodig zijn om een goede diagnose te kunnen stellen. Hieronder volgt een korte uitleg van een aantal van deze onderzoeken.

Urineonderzoek

  • Urinesediment: bij dit onderzoek van de urine kan worden aangetoond of er spoortjes bloed aanwezig zijn.
  • Urinekweek: hiermee kan men aantonen of er sprake is van een infectie.
  • Urine cytologie: de urine wordt onderzocht op eventuele aanwezigheid van kwaadaardige cellen

Cystoscopie 

Door middel van een kijkonderzoek wordt de binnenkant van de blaas bekeken. Hierbij wordt een cystoscoop gebruikt. Dit is een holle buis met een kijkertje dat door de uroloog via de plasbuis in de blaas wordt geschoven. Het onderzoek gebeurt op de polikliniek.

CT scan van de urinewegen

Door gebruik te maken van röntgenstraling en een computer worden er een serie foto’s gemaakt waarbij een orgaan of weefsel als het ware in plakjes in beeld wordt gebracht. Deze doorsneden geven een beeld van plaats, grootte en uitbreiding van eventuele uitzaaiingen.

De aanvullende onderzoeken kunnen zijn

  • Skeletscan (botscan): Met behulp van een radioactieve stof die wordt toegediend via een bloedvat kunnen uitzaaiingen in de botten zichtbaar worden gemaakt.
  • Foto van de longen (X- thorax): Een longfoto is een foto van de borstkas. Hiermee kan men bekijken of er uitzaaiingen in longen of daarbij gelegen lymfeklieren zijn.
  • MRI: Hierbij wordt gebruik gemaakt van sterke magneet- en radiogolven. Deze golven wekken signalen op welke worden opgevangen door een antenne. Deze signalen worden vervolgens door een computer omgezet in beelden. De beelden laten doorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel zien waardoor de tumoren/of eventuele uitzaaiingen in beeld kunnen worden gebracht. Het is een pijnloos en ongevaarlijk onderzoek.

Video

Wilt u zien hoe een MRI-onderzoek verloopt? Kijk dan op onze website naar deze video: www.bernhoven.nl/MRI-onderzoeken