Spring naar de content

Casemanagers oncologie, wat doen zij voor u?

Diagnose en behandeling van oncologische aandoeningen is een complex gebeuren waarin mogelijkerwijs meerdere behandelaars, hulpverleners en instellingen een rol spelen. Om het totale behandeltraject zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten heeft de polikliniek Interne geneeskunde ervoor gekozen een aantal casemanagers aan te stellen. Iedere oncologische patiënt krijgt een eigen casemanager toegewezen.
Deze casemanagers zijn ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij fungeren voor u en uw naasten als eerste aanspreekpunt. Ook houden zij toezicht op uw behandeltraject en zullen bijsturen als er iets niet goed dreigt te gaan. 

De casemanagers oncologie zijn op verschillende dagdelen werkzaam. Wanneer u contact zoekt, verzoeken wij u vriendelijk dit zoveel mogelijk te doen volgens dit schema:

maandag t/m vrijdag  
8.00 - 9.00 uur coloncare
9.00 - 9.45 uur interne geneeskunde/oncologie (behandeling door ocoloog of hematoloog
9.45 - 10.30 uur borstcentrum
11.00 - 11.30 uur longoncologie
14.00 - 15.00 uur interne geneeskunde/oncologie (behandeling door ocoloog of hematoloog

Wanneer u een dringende vraag heeft en u kunt niet wachten met bellen op de vermelde tijden, toets dan een 1 in, u wordt dan doorverbonden.

Wie zijn casemanager oncologie in Bernhoven?

  • Ellen Beekmans, oncologieverpleegkundige
  • Kristel van den Bogaart, oncologieverpleegkundige
  • Joris van Extel, verpleegkundig specialist oncologie
  • Josca Heier, verpleegkundig specialist oncologie
  • Anoek Meekel, oncologieverpleegkundige
  • Arnate Sanders, oncologie/researchverpleegkundige
  • Leonie Zijlemans, verpleegkundig consulent oncologie
  • Marie van de Zwaluw, oncologieverpleegkundige