Spring naar de content

Diagnostiek

Om prostaatkanker te kunnen vaststellen zijn diverse onderzoeken mogelijk. De uroloog geeft aan welke onderzoeken voor u nodig zijn om een goede diagnose te kunnen stellen. Hieronder een korte uitleg van een aantal van deze onderzoeken.

Rectaal toucher

De uroloog voelt met één vinger via de anus of de prostaat afwijkingen vertoont.

Bloedonderzoek

Hierbij wordt het PSA gehalte in uw bloed gemeten. Normaal komt dit in een kleine hoeveelheid voor in het bloed (waarde van 0 tot 4). Een verhoogd PSA zou een aanwijzing kunnen zijn voor prostaatkanker. Wanneer de waarde verhoogd is, kan verder onderzoek gewenst zijn.

Echografie van de prostaat

Door middel van geluidsgolven kunnen weefsels en organen zichtbaar worden gemaakt op een beeldscherm. Hiermee kan de grootte van de prostaat bepaald worden. Zo kan soms ook een tumor van de prostaat in beeld worden gebracht. Zie de folder echografie.

Bioptie, ofwel punctie van de prostaat

Tijdens een echografie van de prostaat via de anus, kunnen kleine stukjes weefsel op diverse plaatsen uit de prostaat worden weggehaald met behulp van een punctienaald. Dit weefsel wordt opgestuurd en door een patholoog onderzocht op aanwezigheid van kwaadaardige cellen. Het duurt maximaal 10 dagen voordat de uitslag hiervan bekend is.

Wanneer uit de onderzoeken blijkt dat er sprake is van prostaatkanker is het mogelijk dat de uroloog nog meer aanvullende onderzoeken wil laten doen. Dit om na te gaan hoe ver de tumor zich heeft uitgebreid en of er sprake is van uitzaaiingen. Zie ook de folder

De aanvullende onderzoeken kunnen zijn:

MRI scan

Hierbij wordt gebruik gemaakt van sterke magneet- en radiogolven. Deze golven wekken signalen op die worden opgevangen door een antenne. Deze signalen worden vervolgens door een computer omgezet in beelden. De beelden laten doorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel zien waardoor de tumor en/of eventuele uitzaaiingen in beeld kunnen worden gebracht. Het is een pijnloos en ongevaarlijk onderzoek. Zie ook de folder.

CT-scan thorax / abdomen

CT staat voor computer tomografie. Bij een CT onderzoek worden er met behulp van rontgenstralen en contrastvloeistof doorsnede-foto’s gemaakt. Deze foto’s geven informatie over de vorm, structuur en ligging van de inwendige organen of weefsels in het te onderzoeken lichaamsgebied waardoor eventuele uitzaaiingen in beeld kunnen worden gebracht. Zie ook de folder.

Skeletscan (botscan)

Met behulp van een radioactieve stof die wordt toegediend via een bloedvat kunnen uitzaaiingen in de botten zichtbaar worden gemaakt. Zie ook de folder.

Zeldzame onderzoeken

Choline PET/ CT

Men begint met het maken van een CT scan. Daarna wordt met behulp van een radioactieve stof, die via een bloedvat wordt toegediend, de veranderingen in de stofwisseling van cellen in beeld gebracht.

PCA-3 test

Na het bevoelen van de prostaat wordt de eerste urine opgevangen en onderzocht. Met deze test wordt er een indicatie gegeven of er mogelijk kwaadaardige cellen aanwezig zijn. Deze test wordt mogelijk niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Registratie van kanker

Wanneer u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen uw medische gegevens vast in een dossier. Dat moet volgens de wet. Sommige van die gegevens worden opgenomen in de onafhankelijke databank van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Met deze gegevens wordt onderzoek gedaan naar kanker. Doel is om de behandelingen nog beter te maken. In deze folder leest u meer over de registratie van kanker.