Spring naar de content

Lotgenotencontact Bernhoven

Prostaatkankerstichting

De Prostaatkankerstichting is de patiëntenorganisatie die lotgenotencontact biedt, voorlichting geeft en de belangen behartigt van prostaatkankerpatiënten en hun naasten. Bernhoven organiseert regelmatig, in samenwerking met de Prostaatkankerstichting, inloopochtenden om op deze manier met lotgenoten in contact te kunnen komen. www.prostaatkankerstichting.nl

Psychosociale begeleiding

De confrontatie met de diagnose kanker kan een ingrijpende ervaring zijn voor patiënten en hun naasten. Vaak worden mensen in eerste instantie overspoeld door emoties zoals verdriet, angst, machteloosheid, onzekerheid en boosheid. Tegelijkertijd raakt u in een stroomversnelling van medische behandelingen en komt u niet altijd toe aan de emotionele verwerking. Hierdoor komt de verwerking meestal later op gang, wat op zich een normaal proces is. Het helpt ook om de situatie in het begin goed aan te kunnen. Door u te concentreren op de behandeling krijgt u het gevoel enige controle te hebben en iets te kunnen doen (in een voor uw gevoel machteloze situatie).

De eerste heftige emoties krijgen gaandeweg een plek. Men vindt meestal met behulp van naasten een manier om met de ingrijpende ervaring om te gaan. Soms kan het gebeuren dat het niet goed lukt om de emoties een plaats te geven, en stagneert het verwerkingsproces. Het kan u gaan belemmeren in het dagelijkse functioneren. Hierbij kunt u denken aan (klachten als) voortdurende angst en paniek, langdurige somberheid of het niet kunnen stoppen met piekeren. Er kunnen problemen ontstaan in relatie tot uw naasten; verwerkingsprocessen kunnen verschillend verlopen of het lukt niet goed om in gesprek met elkaar te komen. Ook kunt u erg alleen zijn en niemand hebben, die u kan steunen. Als u of uw naasten dreigen vast te lopen in het omgaan met de ziekte en de behandeling kunt u hulp krijgen van gespecialiseerde medewerkers in Bernhoven.   Samen met uw casemanager kijkt u regelmatig met behulp van het meetinstrument ‘Lastmeter’ (link folder lastmeter) naar de last die u lichamelijk, sociaal en psychisch ervaart van de situatie waar u nu in zit. In overleg met uw behandelaar of casemanager is doorverwijzing naar maatschappelijk werk of een psycholoog mogelijk. Lees daarover meer in de folder Psychosociale begeleiding van mensen met kanker.