Spring naar de content

Registratie van kanker

Wanneer u de diagnose kanker krijgt, leggen de artsen en verpleegkundigen uw gegevens vast in het medisch dossier. Dat moet volgens de wet. Een aantal van deze gegevens wordt opgenomen in de onafhankelijke databank van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR).

Deze gegevens worden gebruikt voor onderzoek om behandelingen bij kanker te verbeteren.

De gegevens voor dit wetenschappelijk onderzoek worden anoniem opgeslagen, dus niemand ziet van wie de gegevens afkomstig zijn.

Uw behandelaar moet met u de registratie van uw gegevens voor de NKR bespreken. Als u niet wilt dat uw gevens worden opgenomen in de databank kunt u dit aangeven.

In deze folder kunt u precies nalezen hoe het werkt met het registreren van gegevens voor de NKR.