Spring naar de content

Behandeling

Chirurgische ingreep

Meestal wordt u met spoed geopereerd en verblijft u een à twee dagen in het ziekenhuis. Tijdens de operatie worden de zaadbal, bijbal en zaadstreng in zijn geheel verwijdert. De ingreep wordt orchidectomie genoemd en vindt onder narcose of ruggenprik plaats.

Vervolgbehandeling

De vervolgbehandeling is afhankelijk van de uitslag van het weggenomen weefsel en de CT-scan. In alle gevallen wordt uw situatie besproken in een multidisciplinair team. Dat wil zeggen een overleg tussen zowel uroloog, oncoloog, radiotherapeut, patholoog en uroloog vanuit een academisch ziekenhuis. De uroloog blijft uw aanspreekpunt.