Spring naar de content

De lastmeter

De ziekte kanker en de behandeling ervan kan uw leven ingrijpend verstoren. Er kunnen niet alleen lichamelijke klachten maar ook psychische, sociale en praktische klachten optreden. U kunt gevoelens van angst, onzekerheid, somberheid of boosheid ervaren. Op praktisch gebied kunt u tegen problemen met vervoer, huishouden of financiën aanlopen. Op het sociale vlak kunt u merken dat er veranderingen ontstaan in persoonlijke relaties, uw werksituatie of uw sociale activiteiten. Wellicht bent u goed in staat om eventuele problemen zelf op te lossen of met hulp van uw partner, familie, vrienden, uw arts en verpleegkundige. Maar het kan ook zijn dat u tijdens of na de behandeling behoefte heeft aan ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat u die ondersteuning op het juiste moment en van de juiste zorgverlener ontvangt maken wij gebruik van de Lastmeter.

Met de Lastmeter kunt u aangeven hoe het met u gaat, hoeveel last u heeft van problemen, klachten en zorgen. Op de Lastmeter staat een 'thermometer' en een vragenlijst. De Lastmeter heeft een schaalverdeling van 0 tot 10, waarbij 0 geen last betekent en 10 extreem veel last. Door een streepje op de meter te plaatsen kunt u aangeven hoeveel last u ervaart.

Bij de vragenlijst hoeft u enkel een kruisje te plaatsen bij ja of nee. De Lastmeter is een hulpmiddel om aan te geven of u klachten heeft en welke klachten. De verpleegkundige zal samen met u de lijst bespreken en indien nodig u doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener. Dit zou bijvoorbeeld een diëtiste, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger of psycholoog kunnen zijn. Contact met een lotgenoot of deelname aan een revalidatieprogramma zou ook kunnen helpen. Wij zullen u enkele keren per jaar vragen de Lastmeter in te vullen en u bepaalt zelf of u dat wel of niet doet. De Lastmeter biedt u de gelegenheid om aan uw zorgverlener(s) aan te geven hoe het met u gaat. Het is een middel om u te helpen in gesprek te gaan met uw zorgverlener over hoe u uw ziekte ervaart en de eventuele gevolgen daarvan. Bovendien kunt u aangeven of u behoefte heeft aan ondersteuning, denk aan bijvoorbeeld psycholoog of lotgenotencontact. U kunt altijd om ondersteuning vragen, ook als de uitslag van de Lastmeter daar geen aanleiding toe geeft.