Spring naar de content

U kunt bij PatiëntServiceBureau terecht voor onder andere:

  • informatie over de gang van zaken in Bernhoven;
  • vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van uw behandeling of verzorging in het ziekenhuis, (meer informatie over de klachtenbehandeling);
  • folders over ziekten, onderzoeken en behandelingen;
  • hulp bij het zoeken naar informatie op internet;
  • informatie over begeleidingsmogelijkheden, activiteiten en adressen van onder andere patiëntenverenigingen en andere instellingen voor gezondheidszorg.