Spring naar de content

Rugpoli / Herniastraat

Voor rugklachten met uitstraling naar één been die langer bestaan dan zes weken en korter dan twaalf weken, waarbij fysiotherapie geen verbetering heeft gegeven, bestaat er in het ziekenhuis een rugpoli dan wel herniastraat. Dit houdt in dat patiënten met deze klachten op één dag een consult krijgen bij de neuroloog en de neurochirurg of orthopeed. Er wordt diezelfde dag een MRI gemaakt van de rug en deze wordt meteen door deze specialisten beoordeeld. Op deze manier is de patiënt bij één bezoek aan de poli meteen op de hoogte van het gehele behandelplan. Indien tot een operatie wordt overgegaan wordt een operatiedatum meegegeven. Indien voor een behandeling door pijnbestrijding wordt gekozen, krijgt de patiënt een afspraak bij het Regionaal Pijn Centrum binnen een week. De anesthesioloog zal een behandelplan maken, waarmee binnen een week wordt gestart.  Zowel bij een operatie als bij een pijnbehandeling zal ook een fysiotherapeutische behandeling worden opgestart.