Spring naar de content

Hoe verloopt het slaaponderzoek?

Hoe verloopt het slaaponderzoek?

In het Bernhoven hebben we twee soorten slaap onderzoeken: een basis onderzoek (polygrafie) en een uitgebreid onderzoek (polysomnografie). Afhankelijk van uw klachten, wordt u ingedeeld voor een van deze onderzoeken:

Polysomnografie (uitgebreid slaaponderzoek)

Dit onderzoek vindt bijna altijd plaats in het ziekenhuis. U meldt zich om 14:30 uur op de verpleegafdeling neurologie. Na een kort intakegesprek met de verpleegkundige wordt op de KNF-afdeling de meetapparatuur aangebracht.
U kunt gaan slapen op het tijdstip dat u gewend bent. De volgende ochtend om 7:30 uur wordt de apparatuur verwijderd en kunt u naar huis.

(zie voor meer informatie de patiëntenfolders)

Zie ook