Spring naar de content

Eerste zorg na beroerte

U wordt op de SCU opgenomen: 

  • via de spoedeisende hulp; of
  • via uw huisarts; of 
  • rechtstreeks vanuit thuis, na het bellen van 112.

De eerste dagen na het optreden van de hersencirculatiestoornis wordt u op de stroke care unit intensief geobserveerd en behandeld. Het kan zijn dat u aan een monitor ligt. Als u opgenomen bent met een herseninfarct kan het zijn dat u in aanmerking komt voor antistollingstherapie.

Meestal wordt u na enkele dagen overgeplaatst naar de afdeling Neurologie. Hier wordt verder gewerkt aan uw behandeling. Dit gebeurt door samenwerking van verschillende behandelaars, ook wel multidisciplinaire samenwerking genoemd. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan: de internist, cardioloog of revalidatiearts, de fysiotherapeut, de logopedist, de ergotherapeut en met de verpleegkundige werkt u zelf aan neurorevalidatie.