Spring naar de content

Brede samenwerking en inzetbaarheid

De traumachirurg werkt met bijna alle specialismen en paramedici (zoals fysiotherapeuten) samen. Bernhoven kan alle ongevallen opvangen om te stabiliseren. Maar patiënten met bijvoorbeeld ernstige schedelhersenletsels of bekkenletsels worden naar gespecialiseerde centra overgeplaatst.

Onze traumachirurgen werken niet alleen met alle specialismen samen, zij bevinden zich daarbij ook op diverse locaties binnen het ziekenhuis. Uiteraard is dat de operatiekamer. Maar even zo vaak ook de spoedeisende hulp. In de meeste gevallen zal de traumapatiënt immers via die ingang ons ziekenhuis binnenkomen. De eerste opvang vindt daar plaats volgens een bepaald protocol waarbij de patiënt op een vastgelegde manier wordt nagekeken en waarbij eventueel levensbedreigend letsel eerst wordt behandeld.

Door die brede inzetbaarheid ontstaat het beeld van een ‘vliegende’ en zich voort haastende chirurg door het ziekenhuis. Dat is gelukkig niet altijd het geval. Veel operaties kunnen gewoon overdag in een geplande setting plaatsvinden. Een trauma betekent dus niet altijd dat er meteen acuut moet worden ingegrepen. Onze traumachirurgen werken ook op de polikliniek. Daar zien zij patiënten die na een operatie zijn ontslagen, maar ook revalidatiepatiënten worden op de polikliniek gezien, begeleid en behandeld.