Spring naar de content

Hartrevalidatie

Wanneer u wordt geconfronteerd met hartproblemen dan heeft dit een grote invloed op u, uw naasten en op uw leven. Waarschijnlijk zult u enige tijd onder behandeling zijn van een cardioloog. U vindt over de behandeling elders op deze website meer informatie. Hier gaan we in op het belang van hartrevalidatie met praktische informatie.

Wat is hartrevalidatie?

Bij hartrevalidatie werkt u aan lichamelijk en psychisch herstel als gevolg van uw hartaandoening. Er zijn verschilllende hartaandoeningen, waarbij hartrevalidatie wordt ingezet. Bijvoorbeeld na een hartinfarct, na een  dotterbehandeling, wanneer bij u een ICD of pacemaker is geplaatst of als u pijnklachten heeft op de borst. Heel belangrijk is dat u opnieuw vertrouwen opbouwt in uw eigen lichaam. U leert omgaan met de gevolgen van uw hartaandoening. Hartrevalidatie is er niet alleen voor u, maar ook voor uw partner, want ook uw partner kan zich onzeker, angstig of machteloos voelen.

In dit artikel leest u meer over het belang van hartrevalidatie.

Intakegesprek

De cardioloog bepaalt of u in aanmerking komt voor hartrevalidatie. Na uw ziekenhuisopname maakt de hartrevalidatie verpleegkundige een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de mogelijkheid voor deelname aan het hartrevalidatieprogramma met u besproken. U stelt uw persoonlijke doelen op. U gaat bij uzelf na welke risicofactoren voor u aan de orde zijn.

Hartrevalidatieprogramma

Het hartrevalidatieprogramma in Bernhoven bestaat uit vier modules:

 • Bewegingsmodule (FIT-module)
 • Voorlichtings filmbijeenkomst met behulp van een DVD presentatie
 • Voorlichtings informatie module (INFO-module)                                                                                                                                                       
 • Psycho-educatieve preventie module (PEP-module of leefstijlmodule)

Wij bieden iedere patiënt een hartrevalidatieprogramma aan op maat.

Wat is de FIT-module?

In deze module gaat het om bewegen om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Het belang van bewegen staat hierin voorop. Deze algemene doelstelling kunnen we onderverdelen in een aantal subdoelen (fysiotherapie): 

 • Verbetering van de conditie
 • Verminderen van de angst
 • Opbouwen van het zelfvertrouwen
 • Het aanleren cq. onderhouden van een actieve leefstijl
 • Leren omgaan met eventuele beperkingen
 • Verkrijgen van inzicht in risicofactoren ( roken, overgewicht, voedingsgewoonten, (gebrek aan) beweging, stress)
 • Uw eigen fysieke grenzen leren kennen

Wat houdt de voorlichtingsfilm met behulp van een DVD presentatie in?

In deze voorlichtingsfilmbijeenkomst gaat de aandacht uit naar de beleving. Hoe hebben u en uw partner uw hartprobleem ervaren? Belangrijk is het lotgenotencontact.Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Wat biedt de voorlichtingsmodule (INFO-module)?

Het programma bestaat uit vier informatiebijeenkomsten:

 • Opbouw en herstel

De fysiotherapeut en maatschappelijk werker gaan nader in op de risicofactoren van hartaandoeningen, de lichamelijke beperkingen (zoals: vermoeidheid, inspanningsangst) en de sociale / psychische beperkingen van een hartaandoening (zoals: rol van de partner, angst voor het uitvoeren van alledaagse activiteiten).

 • Hart- en vaatziekten

De cardioloog vertelt over hart- en vaatziekten, verschillende onderzoeken, behandelingen en medicijngebruik.

 • Gezonde en gevarieerde voeding

De diëtist geeft informatie over (het belang van) gezonde voeding, verandering van eetgewoontes, misverstanden over voeding en praktische tips voor het bereiden van gezonde maaltijden.

 • Hartaandoening, wat doet het me je?

De psycholoog gaat nader in op het herwinnen van zelfvertrouwen, het veranderen van gewoontes en het leren omgaan met stress. Meer over de PEP-module leest u in deze folder.

Uitgebreide informatie over o.a. de hartrevalidatie leest u in de folder Persoonlijk Informatiedossier voor patiënten met een plotselinge aandoening aan het hart

Hartrevalidatieteam

Het hartrevalidatieteam bestaat uit de cardioloog, medisch maatschappelijk werker, diëtist, fysiotherapeut, medisch psycholoog en verpleegkundige (coördinator) hartrevalidatie.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur vindt plaats op donderdagmorgen tussen 9.00-11.00 uur.

 • Karin Verhoeven, coördinator hartrevalidatie
 • Annelies Geenen, verpleegkundige hartrevalidatie

nnummer 0413 – 40 24 39

Contact

 • Hartrevalidatie: 0413 – 40 24 39
 • Fysiotherapie: 0413 – 40 19 35
 • Polikliniek cardiologie: 0413 – 40 19 23