Spring naar de content

Kindercardiologische zorg

Een van onze kinderartsen het aandachtsgebied kindercardiologie verder ontwikkeld en in het RadboudUMC de CARDEX-registratie behaald.

Wat betekent dit voor de jonge patiënten en hun ouders?

Dit betekent onder andere dat kind en ouders snel in Bernhoven terecht kunnen voor het maken van bijvoorbeeld een echo van het hart. Daarvoor hoeven de patiënten dus niet meer naar het RadboudUMC te worden verwezen.

De gemaakte echo’s worden zo nodig maandelijks besproken met de kindercardioloog uit het RadboudUMC. In spoedgevallen kan de echo van het hart digitaal naar de kindercardioloog worden doorgestuurd.

Gezamenlijk spreekuur

De CARDEX-kinderarts en de kindercardioloog van het RadboudUMC Nijmegen houden bovendien iedere maand een gezamenlijk spreekuur in Bernhoven. Dat betekent dat kinderen dus veel vaker gewoon in Bernhoven terechtkunnen. Kinderen hoeven alleen nog maar incidenteel te worden doorgestuurd naar het RadboudUMC.

De kindercardioloog kan in Bernhoven ook de patiënten zien die voorheen voor controle naar het Radboudumc moesten (bijvoorbeeld na een operatie of andere ingreep).

De zorg voor deze groep patiënten kan dus veel meer dichtbij huis gegeven worden.