Spring naar de content

Researchverpleegkunde cardiologie

Onderzoek is belangrijk om nieuwe ontwikkelingen in de cardiologie op de voet te volgen. Medische behandelingen en nieuwe medicijnen binnen de cardiologie zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De veiligheid en werkzaamheid van medicijnen en apparatuur als pacemakers of defibrilatoren moeten worden aangetoond.

De researchverpleegkundige

Om dit onderzoek naar medicijnen en nieuwe apparaten goed uit te voeren, werken binnen onze maatschap twee researchverpleegkundigen. Zij coördineren alles wat met patiëntgebonden onderzoek te maken heeft. Bent u bij ons in behandeling dan kan het gebeuren dat u gevraagd wordt mee te doen aan een onderzoek. Deelname is natuurlijk niet verplicht.

De researchverpleegkundige is een deskundige verpleegkundige die is opgeleid op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Zij verzamelt, bestudeert en analyseert gegevens die uit de onderzoeken naar voren komen, zoals bijvoorbeeld

  • Verschijnselen of symptomen
  • Diagnoses
  • Preventieve maatregelen
  • Resultaten van behandelingen

De researchverpleegkundige waakt ervoor dat onderzoek veilig en correct wordt uitgevoerd. Zij verwerkt de uitkomsten van onderzoek en studie naar materialen en medicijnen in onderzoekgegevens en coördineert de samenwerking met eventueel andere specialismen.

Contact met u

De researchverpleegkundige heeft met u als deelnemer aan een onderzoek veelvuldig contact. Zij informeert u over de deelname aan een wetenschappelijk onderzoek en voert ook zelf een deel van het onderzoek uit. Daarbij moet u denken aan lichamelijk onderzoek zoals bijvoorbeeld het meten van bloeddruk, gewicht etcetera en ook het afnemen van vragenlijsten die nodig zijn voor het onderzoek.

De resultaten

Een wetenschappelijk onderzoek duurt over het algemeen enkele jaren. Als u besluit deel te nemen aan een onderzoek, wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen en resultaten.

Vragen en contact

Wilt u meer weten over wetenschappelijk onderzoek binnen de cardiologie van Bernhoven, dan kunt u contact opnemen met onze researchverpleegkundigen Ilvy van Lieshout of Marleen van den Berg.

Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via 0413 – 40 24 27.

U kunt ook een mail sturen naar i.vanlieshout@bernhoven.nl of marleen.vandenberg@bernhoven.nl

De researchverpleegkundigen zijn werkzaam op de functieafdeling, route 110.