Spring naar de content

Over chirurgie

De vakgroep chirurgie bestaat uit 15 chirurgen die naast de algemene chirurgie allen een speerpunt hebben binnen een der deelgebieden, bijvoorbeeld traumachirurgie, vaatchirurgie of oncologische chirurgie.

Coassistenten lopen mee tijdens uw consult
Bernhoven biedt stageplaatsen aan artsen in opleiding. Bij diverse poliklinieken lopen coassistenten mee onder supervisie van de specialist. De coassistent kan onderzoek verrichten, maar ziet u ook altijd met uw specialist. Uw specialist vraagt of u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van de coassistent. Uiteraard wordt uw toestemming op prijs gesteld, maar u bent niet verplicht toestemming te verlenen.

Polikliniek

Op de polikliniek chirurgie houden de artsen spreekuur. Het kan zijn dat uw huisarts u naar de polikliniek heeft verwezen voor een onderzoek of voor een bezoek aan een specialist. Daarnaast worden er op de polikliniek ook spreekuren van verpleegkundig specialisten gehouden. Deze verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in een aandachtsgebied binnen de chirurgie. Tijdens hun consult informeren en begeleiden zij de patiënt onder supervisie van een arts.