Spring naar de content

Algemene informatie

U bent zelf verantwoordelijk voor de eigendommen die u meeneemt naar ziekenhuis Bernhoven. Omdat een ziekenhuis voor iedereen toegankelijk is, zijn diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen niet altijd te voorkomen.

Wij raden u daarom af om veel geld, sieraden, dure kleding of andere kostbaarheden en voor u waardevolle bezittingen mee te nemen naar het ziekenhuis. Bernhoven aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

Wanneer u vindt dat uw eigendommen zijn beschadigd of verdwenen door schuld of nalatigheid van ziekenhuis Bernhoven, dan kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dit wil niet zeggen dat het ziekenhuis ook aansprakelijk is.

U kunt uw schade kenbaar maken door het invullen van een ‘schadeformulier’. Dit formulier is te verkrijgen via de verpleegkundige van de afdeling. Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, kunt u dit afgeven bij Patiënt Service of de receptie van het ziekenhuis. Uw melding wordt in behandeling genomen door de juridisch beleidsmedewerker van het ziekenhuis.

U kunt in Uden betaald parkeren op het ziekenhuisterrein. Parkeren kost €1,25 per uur. Vanaf 4 uur kost parkeren €5,00. (Let op: als u met uw auto het parkeerterrein verlaat, kunt u uw kaartje niet opnieuw gebruiken).

De betaalautomaten vindt u bij de ingang van het ziekenhuis.

Komt u regelmatig naar Bernhoven dan kunt ook een parkeerabonnement kopen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Iedere patiëntenkamer op de IC beschikt over een bewakingscamera, deze wordt alleen ingezet voor de patiëntveiligheid. De camera wordt ingeschakeld wanneer de situatie van de patiënt vraagt om extra observatie, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een acuut optredende verwardheid (delier).

Tijdens de verzorging en/ of behandeling wordt de camera uitgeschakeld. De beelden zijn altijd rechtstreeks en kunnen niet worden opgeslagen.

Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van de camera verzoeken wij u dit te overleggen met de verpleegkundige.

In de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO, art. 450 en 453) staat beschreven dat als de patiënt/of zijn wettelijk vertegenwoordiger niet in staat is om toestemming te geven, er toch direct handelend opgetreden mag worden. Dit houdt in dat de verpleegkundigen en artsen in een noodsituatie alle handelingen mogen uitvoeren om de patiënt te beschermen die zijn/haar behandeling nadelig kunnen beïnvloeden. Op de ic-afdeling kan het dus voorkomen dat we genoodzaakt zijn patiënten te fixeren. Normaal gesproken zal hiervoor altijd toestemming vooraf worden gevraagd. In geval van acute situaties kan het dus echter voorkomen dat u hierover pas achteraf wordt ingelicht.

In verband met een verhoogd infectierisico kunnen we geen bloemen, planten en fruitschalen toestaan op de afdeling.

Op de afdeling ic kunt u als patiënt kostenloos gebruik maken van de radio en televisie.

Om de privacy van onze patiënten, diens naasten en medewerkers te bewaken, mag u niet zonder meer fotograferen of filmen in het ziekenhuis. Daarbij geldt dat u vooral anderen (patiënten, diens naasten en medewerkers in Bernhoven) niet mag fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven.