Spring naar de content

Nazorg patiënten

Uw familielid/naaste is opgenomen op de IC en dat kan ingrijpend zijn voor hem/haar. Uit onderzoek naar patiëntervaringen is gebleken dat mensen deze periode later soms moeilijk kunnen begrijpen en verwerken. Als het ernaar uitziet dat een patiënt langere tijd op de IC zal verblijven, bieden wij als IC-team een dagboek aan om ervaringen, gebeurtenissen, informatie en andere notities op te schrijven. U kunt eventueel foto’s maken en deze toevoegen aan het dagboek. Door medewerkers van de afdeling worden geen foto’s gemaakt.

Omdat de patiënt slaap- en pijnmedicatie toegediend heeft gekregen, kan hij/zij zich later misschien weinig of niets herinneren van het verblijf op de IC. Zij kunnen een gedeelte van de tijd ‘kwijt’ zijn, dromen hebben en niet begrepen herinneringen en/of angstgevoelens hebben. U maakt als familielid/naaste de opname op de IC bewust en van dichtbij mee. U weet hoe ziek de patiënt is geweest en wat er allemaal met hem/haar gebeurd is.

Het dagboek kan de patiënt helpen om terug te kijken op de opname op de IC. Het kan helpen het verblijf op de IC en de gevolgen hiervan te verwerken. U mag zelf uiteraard ook altijd vragen om een dagboek. Het dagboek is uw eigendom.

Uit gesprekken met patiënten en familie is naar voren gekomen dat de overgang van Intensive Care naar een verpleegafdeling voor sommige patiënten te groot is. In ziekenhuis Bernhoven is daarom een Step Down Unit aanwezig. Deze Step Down Unit bestaat uit twee bedden en bevindt zich tussen de Stroke Care Unit en Intensive Care/Hartbewaking in. Wanneer een patiënt klaar is om de Intensive Care te verlaten kan het zijn dat de intensivist besluit om de patiënt nog een paar dagen op de Step Down Unit te laten verblijven. Deze kamers hebben dezelfde inrichting als een kamer op de verpleegafdeling.

Het doel van de Step Down Unit is om patiënten beter voor te bereiden op de verpleegafdeling. De nadruk ligt op het mobiliseren. Daarnaast begeleidt de verpleegkundige de patiënt en familie in het afbouwen van de intensieve zorg.

Op de Step Down Unit is de apparatuur verminderd. Er is geen bewakingsmonitor, geen beademingsapparatuur en de infuus- en spuitenpompen zijn beperkt. Het controleren van allerlei zaken zoals o.a. meting van de bloeddruk, zuurstofvoorziening en bloedafname vindt minder vaak plaats, hier gaat het net zo als op een gewone afdeling.
Op de Step Down Unit blijft de intensivist hoofdbehandelaar. De intensivist loopt wel samen visite met de specialist die op de verpleegafdeling de behandeling gaat overnemen.

De Step Down bedden bevinden zich aan de andere zijde van de Intensive Care afdeling op de kamers 15 en 16. Zo kunnen patiënten en familie wennen aan het feit dat het team van de Intensive Care minder op de voorgrond aanwezig is.

Hoe lang een patiënt op de Step Down Unit blijft wordt per patiënt bekeken. Over het algemeen duurt het verblijf 1-3 dagen. De patiënt op de SDU is altijd klaar met zijn of haar ic-behandeling en mag in principe terug naar de ‘gewone’ afdeling.

Soms kan het gebeuren dat patiënten die op de SDU verblijven eerder dan afgesproken was, naar de verpleegafdeling worden overgeplaatst. Bijvoorbeeld als er veel patiënten op de IC-afdeling liggen. Het IC-team streeft er hoe dan ook naar om patiënt en familie zo snel mogelijk in te lichten over de overplaatsing. Ook de afdeling waar de patiënt naar toe gaat wordt op tijd ingelicht. Soms komt een verpleegkundige van die afdeling al naar de IC om met de patiënt kennis te maken en te zorgen dat de overdracht goed verloopt.

 

 

Als een patiënt van de Intensive Care wordt overgeplaatst naar de verpleegafdeling volgt er soms nog een bezoek van de Intensive Care verpleegkundige. Deze komt kijken hoe het gaat, of er nog vragen zijn en zo nodig wordt in samenspraak met de verpleegkundige op de verpleegafdeling ondersteuning geboden.

Uit onderzoek blijkt dat een Intensive Care opname zo ingrijpend kan zijn, dat het op langere termijn nog steeds klachten kan geven. Dit kan zowel psychisch als lichamelijk zijn. Dit geldt niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor diens naasten. Zij hebben veelal te maken met grote onzekerheden en angst.

Een bezoek aan de nazorgpoli kan u helpen bij het verwerken van eventuele problemen die zijn voortgekomen uit de Intensive Care opname. Daarom bieden wij u en uw familie de gelegenheid om nog eens na te praten over uw verblijf op de Intensive Care afdeling.

Patiënten die langer dan drie dagen op de Intensive Care verbleven, krijgen ongeveer twee maanden na ontslag uit het ziekenhuis een uitnodiging voor onze nazorgpoli. Als u niet tot deze doelgroep hoort, maar wel behoefte heeft aan een bezoek aan de nazorgpoli, dan kunt u dit aangeven. Op de nazorgpoli heeft u samen met een van uw naasten een gesprek met een Intensive Care-verpleegkundige en een intensivist. Ook kunt um samen met een Intensive Care-verpleegkundige de Intensive Care te bezoeken, zodat u kunt zien waar u gelegen heeft.