Spring naar de content

Opname op de IC

De IC is er voor patiënten die extra zorg, speciale bewaking en eventueel ondersteuning van belangrijke lichaamsfuncties nodig hebben. De hoofdbehandelaar van patiënten op de IC is de intensivist. Dat is een specialist op het gebied van intensive care zorg.

Een IC verpleegkundige is gedurende zijn/haar dienst toegewezen aan een of meerdere patiënten. Deze verpleegkundige is voor de patiënt en zijn contactpersoon het vaste aanspreekpunt, zij kunnen veel van uw vragen beantwoorden.

Op de IC kunt u de volgende behandelaars en zorgverleners tegenkomen.

Intensivist

De hoofdbehandelaar van patiënten op de IC is de intensivist. Dat is een specialist op het gebied van intensive care zorg. De intensivist is de medisch eindverantwoordelijke arts voor de patiënt. Tevens zal de intensivist zorgdragen voor overleg en afstemming van beleid met de (vele) medebehandelaars.

Arts-assistent

De arts-assistent ondersteunt de intensivist. Dit zijn gediplomeerde artsen, (nog niet) in opleiding tot specialist.

IC verpleegkundigen (in opleiding)

De verpleegkundige zorg wordt uitgevoerd door gespecialiseerde IC- verpleegkundigen of IC- verpleegkundigen in opleiding.

Helpende

De helpenden op onze afdeling bieden ondersteuning aan de IC-verpleegkundige bij de zorg aan de patiënt en het aanvullen en klaarzetten van materialen en apparatuur.

Ondersteunde diensten

Ook zijn er op de afdeling een secretaresse, voedingsassistente, en medewerker schoonmaak en onderhoud dagelijks aanwezig.

Andere specialisten

Medisch specialisten ondersteunen waar nodig de behandeling met hun expertise en zijn dagelijks aanwezig bij het multidisciplinair overleg.

Paramedische professionals

Fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, diëtisten en anderen ondersteunen de patiënt zo nodig in hun vakgebied.

Geestelijke zorgverleners

De maatschappelijk werker en geestelijk verzorger/pastoraal werker ondersteunen op verzoek patiënten en hun naasten met vragen en emoties rond de opname op de IC.

Bij de behandeling van een patiënt op de afdeling Intensive Care zijn meestal meerdere specialismen betrokken, zoals bijvoorbeeld chirurgie, longziekten, inwendige geneeskunde, neurologie, cardiologie, microbiologie, radiologie, apotheek en overige disciplines. Elke dag komen de betrokken artsen bijeen in een gezamenlijke patiëntenbespreking: het multidisciplinaire overleg (MDO). Dit vindt dagelijks plaats om 12:15 uur.

De contactpersoon wordt door de dienstdoende intensivist, arts-assistent en/ of IC verpleegkundige op de hoogte gehouden over de gang van zaken rondom de patiënt. Het tijdstip van de gesprekken is meestal in de middag (bij voorkeur tussen 14:30-15:30). Afhankelijk van de (in)stabiliteit van de patiënt varieert dit van een dagelijks gesprek tot één à twee keer per week. Zowel de patiënt als de contactpersoon kan met zijn of haar vragen bij de verpleegkundige terecht. Als u graag een gesprek wilt kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige.

Reanimeren

Bij opname in Bernhoven zal de arts vragen naar uw wensen met betrekking tot reanimeren. Dit is een standaardvraag. Het betekent niet altijd dat u een verhoogd risico loopt op een levensbedreigende situatie. Als u aangeeft dat u niet gereanimeerd wilt worden, zal de arts nagaan of u de gevolgen van dit besluit goed overziet. Verder is het belangrijk om uw naasten op de hoogte te brengen van uw wensen.

Waarom niet reanimeren

Er zijn drie redenen om de afspraak tot niet-reanimeren te maken:

  1. U heeft uw behandelend arts te kennen gegeven niet gereanimeerd te willen worden.
  2. De behandelend arts vindt reanimatie bij voorbaat kansloos, omdat naar bestaande geneeskundige inzichten geen of slechts een minimale levensverlenging te bereiken is.
  3. De behandelend arts vindt na overleg met u reanimatie ongewenst, omdat weliswaar de kans aanwezig is dat door reanimatie levensverlenging wordt bereikt, maar het niveau van lichamelijk en/of geestelijk functioneren na reanimatie niet uw wil is.

Meer hierover leest u in deze folder.

Het is voor ons belangrijk om te weten welke medicijnen u gebruikt. Daarom verzoeken wij u uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO) mee te nemen naar het ziekenhuis. U kunt deze AMO ophalen bij uw eigen apotheek, zodat uw AMO daar nog met u besproken kan worden en geactualiseerd. Neem bij voorkeur de medicatie die u thuis gebruikt in de originele verpakking mee. Wanneer u uit het ziekenhuis wordt ontslagen krijgt u een nieuwe AMO mee, Als het nodig is, krijgt u daar ook nieuwe recepten bij. We spreken dan over een AMO-R. Met dit AMO-R gaat u naar een apotheek. U krijgt dan uw nieuwe medicijnen mee.

Wilt u bij opname het volgende meenemen:

  • Toiletartikelen (elektrische scheerapparatuur verdient de voorkeur)
  • Medicijnen die thuis worden gebruikt, in de originele verpakking en mogelijke medicijnlijst (bv. schema trombosedienst)
  • Dieetlijst indien van toepassing
  • Het is meestal niet mogelijk om eigen nachtkleding te dragen omdat de patiënt verbonden is aan allerlei apparatuur. De patiënt krijgt dan een operatiejasje aan. Het is wel fijn om alvast 1 setje nachtkleding mee te nemen.
  • Slippers, pantoffels of schoenen
  • Wij raden u aan om waardevolle spullen thuis te laten