Spring naar de content

Oncologie

Oncologie is de medische term voor kennis en behandeling van kanker en valt onder het specialisme interne geneeskunde. De internist die zich in oncologie gespecialiseerd heeft, is oncoloog.

In Bernhoven werken vier internisten-oncologen. 

  • dhr. N. G. J. van Diemen;
  • dhr. A. Vos;
  • mw. C. J. P. A. Lensen en
  • mw. I. Ludwig 

De laatste twee artsen zijn ook hematoloog (specifiek voor kanker in het bloed).

Een oncoloog houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van kanker. Onderdeel van de zorg en behandeling van kanker is onder andere chemotherapie, radiotherapie, (erfelijkheids)onderzoek en de palliatieve zorg. De oncoloog werkt altijd samen met diverse andere specialisten in het ziekenhuis in een zogenoemd multidisciplinair team. Naast de internist zijn dat onder meer de chirurg, radioloog, anesthesioloog en de medisch psycholoog.

Verpleegkundig specialist

Naast de medisch specialisten werkt eveneens een aantal verpleegkundig specialisten (i.o). in Bernhoven die zich specifiek bezighouden met oncologie. Zij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en verpleging van mensen met kanker, zij ondersteunen eveneens collega-verpleegkundigen in het ziekenhuis in de zorg voor mensen met kanker. De verpleegkundig specialist is Hbo opgeleid en heeft een aanvullende masteropleiding behaald. De verpleegkundig specialist heeft specifieke taken binnen het specialisme (in dit geval oncologie) waaraan hij verbonden is. Deze functionaris neemt een aantal taken van de specialist over. De verpleegkundig specialist bevoegd tot het zelfstandig uitvoeren van voorbehouden handelingen, waaronder het voorschrijven van medicijnen of het uitvoeren van medische ingrepen. Uiteraard werkt de verpleegkundig specialist nauw samen met de medsich specialist.

Daarnaast werken in het ziekenhuis op beide locaties ook zogenoemde mammacareverpleegkundigen. Mammacareverpleegkundigen zijn gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van mensen met borstkanker (mammae is het Latijnse woord voor borsten). Zie ook mammaspreekuur.