Spring naar de content

Ondersteunende en palliatieve zorg

We spreken over ondersteunende en palliatieve zorg wanneer een ziekte ongeneeslijk is. De behandeling en zorg richt zich dan vooral op het verminderen van klachten en het geven van ondersteuning bij problemen die zich in deze fase van het leven kunnen voordoen. In deze levensfase is de kwaliteit van leven enorm belangrijk, evenals een waardige afronding van het leven. Natuurlijk besef je dat het leven eindig is als je ernstig ziek bent. Toch gaat het bij ondersteunende en palliatieve zorg niet alleen om zorg in de laatste (terminale) fase van het leven. Deze zorg begint al veel eerder. Namelijk op het moment dat duidelijk is dat genezen niet mogelijk is. De periode tussen weten dat je niet meer kunt genezen en de laatste fase van het leven kan echter net zo goed nog heel lang duren.

Ook kan ondersteunende en palliatieve zorg heel waardevol zijn voor mensen met andere vormen van ongeneeslijke ziekten. Denk bijvoorbeeld aan COPD, dementie ALS of hartfalen. Deze wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel.

Bernhoven werkt met andere regionale zorgaanbieders samen in het Netwerk Palliatieve Zorg. Meer informatie over dit netwerk vindt u op www.netwerkpalliatievezorg.nl/ossudenveghel

Voor zorgprofessionals is er het Regionaal Palliatief Adviesteam.

Palliatief spreekuur

Voor patiënten die vragen hebben of problemen ervaren in deze bijzondere fase van hun leven kent Bernhoven het palliatief spreekuur. Dit spreekuur vindt eenmaal per week plaats. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten van Bernhoven, maar ook patiënten van andere behandelaars in de regio kunnen naar dit spreekuur doorgestuurd worden.