Spring naar de content

Palliatieve zorg

Van palliatieve zorg is sprake wanneer een ziekte ongeneeslijk is. Palliatieve zorg richt zich daarbij op verminderen van lijden, een goede kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven. In palliatieve zorgverlening is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten tijdens het vervolg van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel.

Bernhoven werkt met andere regionale zorgaanbieders samen in het Netwerk Palliatieve Zorg. Meer informatie over dit netwerk vindt u op www.netwerkpalliatievezorg.nl/ossudenveghel

Voor zorgprofessionals is er het Regionaal Palliatief Adviesteam.

Palliatief spreekuur

Voor patiënten die vragen hebben of problemen ervaren in deze bijzondere fase van hun leven kent Bernhoven het palliatief spreekuur. Dit spreekuur vindt eenmaal per week plaats. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten van Bernhoven, maar ook patiënten van andere behandelaars in de regio kunnen naar dit spreekuur doorgestuurd worden.