Spring naar de content

Welkom bij de ziekenhuisapotheek van Bernhoven. Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijgt u uw medicijnen via deze apotheek. De belangrijkste taken van de ziekenhuisapotheek Bernhoven zijn:

  • uitgeven van medicijnen;
  • advies geven aan artsen en verpleegkundigen; 
  • zorgen voor veilig medicijngebruik;
  • steriel klaarmaken (voor toediening gereed maken) van bepaalde injecties en infusen;
  • controleren van uw medicatie bij opname en ontslag, samen met de verpleegkundige, arts / specialist en in goed overleg met uw huisapotheek.

Eigenlijk is de ziekenhuisapotheker steeds meer een medebehandelaar van uw klachten. De apothekers hebben specialistische kennis over medicatie en (bij)werkingen van medicijnen. Hierdoor spelen ze een belangrijke rol bij het opstellen van uw behandelplan.