Spring naar de content

Bijwerkingen

Het kan voorkomen dat een medicijn bij u bijwerkingen veroorzaakt. Uw arts doet dan een melding bij LAREB, het Nederlands Bijwerkingen Centrum. De apotheker geeft hierbij ondersteuning. Uw arts of apotheker overleggen over andere behandelopties en melden de bijwerking ook aan het LAREB.