Spring naar de content

Behandelingen

Als u met klachten op de KNO-afdeling komt, onderzoekt de KNO-arts u. Op basis van de diagnose stelt de arts een behandelplan op. Uw behandeling kan bijvoorbeeld gebeuren met medicijnen, maar ook met een operatie. De volgende klachten worden vaak behandeld:

 • Gehoorstoornissen (zie voor meer informatie de folders 'Gehooronderzoek', 'Een hoortoestel', 'Tympanoplastiek', 'Ketenreconstructie', 'Myringoplastiek', 'Oorsuizen', 'Oefeningen tegen duizeligheid', 'Posterieure tympatonomie', 'Teflon interpositie');
 • Overgevoeligheid en allergie van de bovenste luchtwegen (zie voor meer informatie de folders 'allergie-onderzoek en/of rhinomanometrie' en 'De kinderlongverpleegkundige');
 • Keelamandelen die vaak ontstoken zijn (zie voor meer informatie de folder 'Verwijderen van de keelamandelen');
 • Stemproblemen (zie voor meer informatie de folder 'Microlaryngoscopie (stembandonderzoek);
 • Snurken en slaapstoornissen (zie voor meer informatie de folder 'Snurkoperatie');
 • Duizeligheidsklachten (zie voor meer informatie de folder Evenwichtsonderzoek (ENG onderzoek).

Aanvullend onderzoek

Soms kan de KNO-arts niet direct een diagnose stellen en moet u terugkomen  voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld:

 • U moet röntgenfoto’s maken;
 • Uw gehoor wordt gemeten (audiometrie);
 • U krijgt een allergieonderzoek. 

In dat geval maakt de KNO-afdeling een efficiënte planning. U krijgt op één dag het onderzoek, de onderzoeksuitslag en het behandelplan van de KNO-arts.

Acute behandeling

Hebt u acute problemen, dan werkt de afdeling met spoed aan de diagnose en uw behandeling. Binnen enkele uren doorloopt u alle nodige onderzoeken, zoals:

 • onderzoek bij de KNO-arts en/of andere specialisten;
 • röntgenfoto’s;
 • laboratoriumonderzoek.

Als u een operatie nodig hebt, volgt deze soms nog dezelfde dag.