Spring naar de content

Gezamenlijke aanpak

De KNO-artsen betrekken bij complexe problematiek zonodig ook andere specialisten of paramedici bij uw behandeling. Uw probleem wordt dan in een zogenaamd multidisciplinair overleg (MDO) besproken. Het doel is om u de beste behandeling te bieden, met een optimaal resultaat. Voorbeelden van deze aanpak zijn:

Klacht/aanleiding Spreekuur Betrokkenen

Kinderallergie en asthma

Regionaal kinderallergiecentrum

KNO arts, kinderarts, dermatoloog, oogarts verpleegkundig specialist kinderallergie, kinderlongverpleegkundige en kinderdiétist.

Allergie

Allergiespreekuur

KNO-arts, allergieverpleegkundige

Stemproblemen

Stem- en slikspreekuur

KNO-arts, logopedist

Slikproblemen

Stem- en slikspreekuur

KNO-arts, logopedist

Aanpassing hoortoestel

Hoortoestelaanpassing

KNO-arts, audiometrist

Duizeligheid / Evenwichtsstoornis

Algemeen spreekuur

KNO-arts, vestibulair laborant

Slechte adem (halithose)

Algemeen spreekuur

KNO-arts, tandarts

Snurken en slaapstoornissen

Slaapcentrum Bernhoven

KNO-arts, longarts, neuroloog, KNF-laborant en OSAS-verpleegkundige