Spring naar de content

Logopedie

De logopedist werkt nauw samen met de op stemgebied gespecialiseerde KNO-arts. Het KNO-onderzoek en het zogenoemde logopedisch of stemtechnisch onderzoek vormen een logisch geheel. De logopedist onderzoekt op verzoek van de KNO-arts patiënten met stem-, adem- en/of keelproblemen.

In het logopedisch onderzoek:

  • wordt onderzocht welke factoren van invloed zijn op het stemprobleem van de patiënt
  • wordt de stem beluisterd en vastgelegd m.b.v. een audio-opname
  • onderzoekt de logopedist of er sprake is van verkeerd stemgebruik
  • wat de rol van de stemtechniek is binnen het stemprobleem
  • wordt een aantal stemmetingen gedaan.

Tenslotte wordt onderzocht in hoeverre de patiënt reageert op stem technische aanwijzingen. Vaak is een positieve reactie daarop sterk motiverend om na KNO en logopedisch onderzoek met begeleiding van logopedist of zangpedagoog bij u in de buurt verder te trainen aan een goed stemgebruik.

Logopedisten KNO

Katja de Wild heeft zich gespecialiseerd op het gebied van ‘manuele facilitatie’. Zij geeft met collega’s voor logopedisten de cursus ‘manuele facilitatie’. https://www.bernhoven.nl/patienten/specialismen-afdelingen/specialismen/kno-heelkunde/cursus-voor-logopedisten/

Michel de Kort specialiseerde zich in stemproblemen bij zangers. Hij is auteur van het boek: Grip op je stem: therapie&training volgens het 3-Zones Stemmodel (Acco, 2014). Hij traint logopedisten in het model. Naast logopedist en vocal coach is hij ook koordirigent en zangpedagoog.

Meer over logopedie in Bernhoven