Spring naar de content

Online afspraakformulier MKA

Met dit formulier kunt u online een afspraak aanvragen op de polikliniek mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

Door middel van dit formulier kunt u aangeven dat u een afspraak wilt maken.

U kunt geen afspraak maken die verder dan 6 weken in de toekomst ligt.

U kunt twee soorten afspraak maken:

  • eerste afspraak: dit is een afspraak voor een nieuwe aandoening of klachten;
  • vervolgafspraak: dit is een afspraak voor een reeds bestaande aandoening of klachten.

Spoedafspraken (< 24 uur) dienen telefonisch door de (tand)arts gemaakt te worden.
     
Indien u een verhoogd risico op MRSA-besmetting loopt of MRSA besmet bent kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via 0413-40 19 26

Een verhoogd risico op MRSA besmetting lopen mensen die de afgelopen 2 maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis of kindertehuis opgenomen zijn geweest en/of mensen die beroepsmatig in contact komen met levende varkens of vleeskalveren.PersoonsgegevensU ontvangt op dit adres een afschrift van deze afspraakaanvraag.Dit is het nummer in de rechter bovenhoek van uw ponsplaatje.

Vraagstelling