Spring naar de content

Behandelingen

De  psycholoog adviseert u over de meest geschikte behandeling. Behandeling van psychische klachten in het ziekenhuis is meestal van korte duur en gericht op de bestrijding van de klachten.

Daarbij kunt u denken aan:

  • het leren omgaan met de gevolgen van een ziekte of een aangrijpende gebeurtenis (bijvoorbeeld een hartaanval of chronische klachten en beperkingen);
  • behandelen van angst- en stemmingsklachten;
  • het aanleren van (sociale) vaardigheden of ontspanningsoefeningen;
  • het vergroten van zelfinzicht en verandering van gedrag of leefstijl;
  • het verkrijgen van inzicht in medisch onvoldoende begrepen klachten;
  • kortdurende psychotherapie;
  • groepsbehandelingen.

Bij kinderen is, afhankelijk van de leeftijd en soort klachten van het kind, de behandeling gericht op het kind en / of de ouders. Wanneer de behandeling zich ook op de ouder(s) richt, vindt deze meestal plaats in de vorm van gesprekken. Bij kinderen behoren daarnaast bijvoorbeeld speltherapie en sociale vaardigheidstraining tot de mogelijkheden.

Doorverwijzing

Soms is een langdurige behandeling nodig, of een behandeling die in het ziekenhuis niet mogelijk is. In zo'n geval verwijst de psycholoog u door naar een andere instantie of hulpverlener, bijvoorbeeld:

  • een psycholoog buiten het ziekenhuis;
  • een GGZ-instelling (Geestelijke Gezondheidszorg);