Spring naar de content

Onderzoeken

Voordat een psycholoog u kan adviseren of behandelen, zullen eerst één of meer oriënterende gesprekken plaatsvinden, waarin de psycholoog zich een beeld vormt van uw probleem of het probleem van uw kind. Mogelijk vindt er aanvullend onderzoek plaats.

Onderzoeken die u kunt verwachten zijn:

  • neuropsychologisch onderzoek (naar geheugen en concentratie); 
  • intelligentieonderzoek;
  • persoonlijkheidsonderzoek;
  • omgevingsonderzoek (gesprekken met uw partner, familieleden of andere betrokkenen);
  • voor uw kind: spel- en schoolobservatie.

De onderzoeken worden uitgevoerd door een psycholoog of een psychologisch medewerker.

Soms is het al voldoende als een cliënt weet wat de oorzaak van de psychische klachten is. Met dat inzicht kan de cliënt beter met de klachten omgaan. In andere gevallen is behandeling van de klachten nodig.