Spring naar de content

De verpleegkundig specialist en gespecialiseerd reumaverpleegkundige

De verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist is een ervaren verpleegkundige die een master opleiding heeft gevolgd. Het is een relatief nieuw beroep. Een verpleegkundig specialist kan medische en verpleegkundige zorg en behandelingen combineren. De medische behandeling richt zich binnen de reumatologie vooral op het onder controle krijgen en houden van de ontstekingsziekte. De verpleegkundig specialist is ook bevoegd tot het voorschrijven van medicatie. Op basis van deze bevoegdheid en haar medische kennis onderscheidt ze zich van een gespecialiseerd reumaverpleegkundige (of reumaconsulent). De verpleegkundige behandeling richt zich op het verbeteren van het ‘kwaliteit van leven’ door bijvoorbeeld het bespreken van leefstijl, beweging, ondersteuning bij problemen op het werk, huishouden en in het sociaal verkeer.

Onze verpleegkundig specialist, Carine Vogel houdt zowel in Uden als in Oss spreekuur op verschillende dagen.

Gespecialiseerd reumaverpleegkundige (reumaconsulent)

Als u onder behandeling bent van een van de reumatologen van ons centrum, kan het toch voorkomen dat u vragen of problemen hebt in verband met uw ziekte. De gespecialiseerd reumaverpleegkundige kan u hierbij helpen. Ze is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor reumapatiënten. Zij geeft voorlichting, advies en ondersteuning aan mensen met reuma en hun naasten.
Zij houdt spreekuur op beide locaties en is bereikbaar voor alle patiënten die onder behandeling zijn bij de reumatoloog.

Wat kan de verpleegkundige voor u doen?

Zowel de verpleegkundig specialist en de reumaverpleegkundige bieden een luisterend oor voor problemen die de ziekte met zich meebrengt. Wie last krijgt van reuma heeft immers niet alleen met lichamelijke klachten te maken. Er verandert vaak veel voor een reumapatiënt en zijn of haar omgeving. Daarbij kan steun heel welkom zijn. Er kunnen vragen zijn over huishoudelijke hulp of woningaanpassing. Ook kunnen er vragen over de werksituatie ontstaan.
De verpleegkundig zoekt samen met u de weg naar een mogelijke oplossing of wijst de weg naar instanties zoals thuiszorg, gemeente of patiëntenvereniging. Kortom: u kunt terecht met de meest uiteenlopende vragen over alles wat met reuma te maken heeft. Ook uw partner is welkom.