Spring naar de content

Eerste bezoek aan de polikliniek reumatologie

U kunt worden verwezen door de huisarts of een andere medisch specialist. Alle nieuwe patiënten voor de polikliniek moeten schriftelijk worden aangemeld met een verwijsbrief.  Aan de hand van deze informatie stelt de reumatoloog vast hoe snel de aangemelde patiënt op de polikliniek gezien moet/kan worden. De doktersassistente nodigt u telefonisch uit of stuurt een brief met datum en informatie over eerste polibezoek.

Bij uw eerste bezoek is het belangrijk dat u een aantal zaken meeneemt:

  • de eventueel toegestuurde vragenlijst, 
  • een overzicht van de medicijnen die u gebruikt,
  • een patiëntenpas.

Heeft u nog geen patiëntenpas? Dan moet u deze laten maken bij de centrale balie aan het begin van de gang (route 120).  Nadat u zich heeft aangemeld bij de centrale aanmeldbalie kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. De reumatoloog haalt u op vanuit de wachtkamer.

Na uw bezoek aan de reumatoloog komt u bij de doktersassistente. De doktersassistenten zorgen voor een goede administratieve afhandeling en geven uitleg en ondersteuning aan patiënten.  Zij verrichten ook verpleegtechnische handelingen ter ondersteuning en in opdracht van de reumatologen, zoals bijvoorbeeld:

  • toedienen van injecties
  • bloeddruk meten etc.
  • uitleg/instructie van patiënten over bijvoorbeeld injecteren van medicatie

Belt u naar de polikliniek reumatologie met een vraag of voor het maken van een afspraak, dan wordt u eerst te woord gestaan door een medewerker van het Klant Contact Centrum. Zij noteren uw vragen en geven die door aan de polikliniek reumatologie. Zo nodig wordt u teruggebeld door een van de doktersassistenten.