Spring naar de content

Natuurlijk Samen Reumanet Bernhoven

Natuurlijk samen, zo heet de nieuwe digitale omgeving waarin patiënten en zorgverleners gezondheidsinformatie met elkaar delen. Deze persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)  stelt u in staat zelf zo veel als mogelijk de regie over de eigen gezondheid te voeren. Waar nodig wordt u daarin ondersteund door (huis)arts of andere zorgverleners.

Bernhoven en de huisartsen in de regio vinden het belangrijk om de patiënt zo veel als mogelijk het heft in eigen hand te geven om op die manier de patiënt te betrekken bij diens eigen welzijn. Natuurlijk Samen past in dit streven om het zelfmanagement van de patiënt te vergroten. Bernhoven ziet de patiënt nadrukkelijk als partner in diens eigen zorgproces.

Dit zelfmanagement, wat inhoudt dat de patiënt zelf het vermogen heeft om beter om te gaan met de symptomen,de behandeling en de consequenties van de aandoening is met name van belang voor patiënten met een chronische aandoening. De polikliniek reumatologie van Bernhoven heeft al enkele jaren ervaring met de gezondheidsomgeving mijnreumacentrum waar de reumatoloog en de patiënt samen toegang tot hebben. Mijnreumacentrum gaat nu over in ReumaNet waarbij gebruik wordt gemaakt van het zorgportaal Natuurlijk samen. In ReumaNet wordt de zorg rondom de patiënt vastgelegd waardoor alle zorg samenkomt in 1 dossier.

In dit dossier kunt u een overzicht vinden van uw medicatie, u kunt labuitslagen inzien, u kunt zelf metingen invoeren zoals gewicht/lengte en bloeddruk, de reumatoloog en/of reumaverpleegkundige kunnen informatie voor u klaar zetten, en u kunt vragenlijsten invullen om het beloop van uw aandoening te vervolgen. ReumaNet helpt hiermee uw behandeling heel persoonlijk af te stemmen. Ook krijgen u en uw reumatoloog inzicht in uw ziekte-activiteit in de periodes tussen de controles in het ziekenhuis.

Reumanet Bernhoven kunt u raadplegen via de website https://natuurlijksamen.net.

Indien u nog geen account heeft, kunt u zich aanmelden bij de polikliniek reumatologie, Renske van Doornik: 0413-401576 of u kunt een email sturen naar reumanet@bernhoven.nl