Spring naar de content

Onderzoeken. Doet u mee?

Onderzoek reumatoïde artritis

Reuma kan tegenwoordig goed behandeld worden. De behandelingen zijn de afgelopen decennia ingrijpend verbeterd. Wetenschappelijk onderzoek heeft hier een grote rol in gespeeld.
De afdeling reumatologie van Bernhoven doet regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Als patiënt kunt u worden benaderd voor deze onderzoeken. U kunt er geheel vrijwillig aan meedoen. U krijgt dan uitgebreid uitleg en informatie. Bij voorbaat dank voor uw deelname!

1. Onderzoek ‘Anakinra versus standaard behandeling bij acute jicht’

Waar gaat het over?

Een acute jichtaanval veroorzaakt vaak veel pijn in het ontstoken gewricht en belemmert u aanzienlijk bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. De behandeling van een jichtaanval is er op gericht om snel de pijn- en ontstekingsklachten te verlichten. Veel patiënten kunnen de op dit moment beschikbare medicijnen echter niet verdragen of mogen deze niet gebruiken omdat ze andere ziektes hebben waardoor gebruik van deze middelen tot verergering kan leiden van andere klachten. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie, werkgroep jicht wordt daarom onderzoek gedaan naar de effectiviteit, veiligheid en bruikbaarheid van een ander middel, Kineret®. Wij willen dit medicijn vergelijken met de huidige standaard behandelingen voor acute jicht. Het doel is om na te gaan of dit een beter toepasbaar en mogelijk effectiever middel zou kunnen zijn voor het behandelen van acute jichtaanvallen. Kineret® bevat de werkzame stof anakinra. Anakinra wordt al vaak gebruikt voor het behandelen van patiënten met reumatoïde artritis.

Hoelang duurt dit onderzoek?

In totaal zal het onderzoek twaalf maanden duren. Gedurende deze twaalf maanden zult u drie keer gevraagd worden om bij uw reumatoloog langs te gaan; dag 1, dag 7 en na 3 maanden.

Wat gaan we doen?

Er worden in dit onderzoek twee behandelingen met elkaar vergeleken: (1) een behandeling met anakinra en (2) een behandeling met één van de standaardmiddelen die momenteel toegepast worden voor het behandelen van acute jicht aanvallen (colchicine, naproxen óf prednisolon).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Wilt u meedoen met dit onderzoek of wilt u meer informatie? Dan kunt u een email te sturen naar s.rongen@bernhoven.nl of bellen naar nummer 0413 – 40 15 76 (secretariaat polikliniek reumatologie). Per juli 2016 gaan we patiënten includeren voor deze studie.

Heeft u hier vragen over? Dan kunt u bellen met de polikliniek Reumatologie via 0413 – 40 19 65.