Spring naar de content

Behandelingen

U wordt behandeld door een behandelteam onder leiding van de revalidatiearts. Het team stelt, in overleg met u, een behandelplan op. U bepaalt samen welke doelen u wilt bereiken en welke begeleiding en behandeling(en) daarvoor nodig zijn. Vaak is er sprake van een behandeling door meerdere disciplines. Disciplines binnen Tolbrug zijn: physician assistent,  fysiotherapie, ergotherapie, logopedie,  bewegingsagogie (bewegingsactiviteiten), maatschappelijk werk en psychologie. Tevens kan uw behandeling ondersteund worden door speciale hulpmiddelen zoals orthopedische schoenen of een prothese.

Opname of dagbehandeling (RDB)

Hoe lang u moet revalideren en hoe frequent u wordt behandeld, hangt af van uw situatie. 

Het kan nodig zijn dat u tijdelijk wordt opgenomen in het revalidatiecentrum. Maar mogelijk is revalidatie dagbehandeling (RDB) voor u voldoende. Dan komt u voor uw therapieën naar het revalidatiecentrum, en gaat u daarna weer naar huis.

Gezamenlijke aanpak

Bij uw behandeling werkt een groot aantal specialisten samen. Naast de revalidatiearts en diverse therapeuten, kunt u de volgende specialisten tegenkomen:

  • Orthodpedisch schoenmaker 
  • Instrumentmaker