Spring naar de content

Keuzehulpen op de spoedeisende hulp

Een keuzehulp is een (digitaal) hulpmiddel dat alle informatie over een aandoening en de mogelijke behandeling op een rijtje zet. In de keuzehulp kunt u aangeven wat voor u belangrijk is. U doorloopt de digitale keuzehulp thuis en bespreekt de samenvatting daarna met de behandelaar. Zo komen u en uw behandelaar  samen tot een beslissing die recht doet aan uw wensen en omstandigheden.

Hoe werkt het op de polikliniek?

Patiënten die voor een keuzehulp in aanmerking komen, krijgen op de polikliniek een kaartje met een persoonlijke inlogcode. Hiermee logt u thuis in, raadpleegt de keuzehulp en vult vragen in. Op het kaartje staat hoe het werkt.

De spoedeisende hulp gebruikt de volgende keuzehulpen:

  • Sleutelbeenbreuk buitenkant
  • Sleutelbeenbreuk midden
  • Boezemfibrileren
  • Gescheurde achillespees

Meer informatie

Meer informatier over de keuzehulpen vindt u op www.patientplus.info

Ook op onze eigen webside vint u meer informatie.