Spring naar de content

Veelgestelde vragen SEH

Als u binnenkomt op de Spoedeisende Hulp, wordt de urgentie bepaald van uw zorgvraag. De meest urgente zorgvrager wordt het eerste geholpen. Patiënten die per ambulance komen, worden vaak met voorrang behandeld.

U kunt bij de SEH terecht na doorverwijzing door uw huisarts of de huisartsenpost. Maar u kunt ook zelf naar de SEH komen als u acute klachten heeft. Dit geldt echter alleen voor acute klachten die redelijkerwijs niet door de huisarts verholpen kunnen worden. Twijfelt u, dan is het raadzaam eerst naar de huisartsenpost te gaan, de huisarts stuurt u zonodig door naar de SEH.