Spring naar de content

Polikliniek

Tweemaal per maand vindt het poliklinisch spreekuur plaats op de polikliniek gynaecologie/verloskunde (route 152) door de klinisch verloskundige. Tijdens dit spreekuur is er ruimschoots de tijd voor de aanstaande moeder (en vader) voor het verrichten van controles en het stellen van vragen. U kunt hier terecht een met verwijzing van uw huisarts of verloskundige.

Bij iedere controle worden eventuele klachten besproken, de groei van uw kind gecontroleerd en de bloeddruk opgemeten. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te verrichten zoals urine- en/of bloedonderzoek of een hartfilmpje (CTG) van uw kind te maken.

 

Zie ook