Spring naar de content

Complete zorg

De verpleeghuisarts helpt u om:

  • zo zelfstandig mogelijk te (blijven) functioneren;
  • de best mogelijke kwaliteit van leven te bereiken.

Hiervoor bekijkt de arts uw problemen in samenhang met uw leefwijze. Op die manier probeert hij de complete zorg die u nodig heeft om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven, in kaart te brengen.

De arts kan bijvoorbeeld de hulp van andere specialisten inroepen, zoals de:

  • fysiotherapeut;
  • ergotherapeut;
  • logopedist;
  • psycholoog;
  • maatschappelijk werker;
  • diëtist;
  • gespecialiseerd verpleegkundige;
  • revalidatiearts.

Ook kan de arts adviseren over de zorg(omgeving) die u nodig hebt.