Spring naar de content

Tarieven behandelingen

Wat kost mijn behandeling?

Alle ziekenhuizen werken met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). De diagnose, de behandeling en de daarmee samenhangende activiteiten zijn bij elkaar gebracht in één administratieve code: de Diagnose Behandeling Combinatie. Een nadere toelichting van de kosten van ziekenhuiszorg vindt op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Prijslijst DBC’s

De aanvangsdatum van de DBC-behandeling bepaalt welke prijs van toepassing is. Voor nagenoeg alle behandelingen worden afgespraken gemaakt tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Als uw verzekeraar geen contract met ons ziekenhuis afsluit, is het mogelijk dat u de behandeling (deels) zelf moet betalen. Dit kan het geval zijn bij zogenaamde budgetpolissen.

In de 'Prijslijst behandeling in Bernhoven (2019)' (zie rechter kolom) kunt u per zorgproduct de tarieven van 2019 zien*. Deze gelden alleen voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee Bernhoven geen specifieke prijsafspraken heeft gemaakt.

* De prijslijsten zijn onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen, een en ander in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en richtlijnen.
* Wanneer er een prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), dan is de prijs op het laatstgenoemde moment altijd van toepassing.

In dit overzicht van aandoeningen kunt u zien onder welk specialisme de behandeling valt. Een nadere toelichting op de DBC's en de facturatie vindt u door in het linker menu te klikken.

Voorschotbedragen

Indien niet kan worden vastgesteld dat u verzekerd bent, dient u voorafgaand aan de behandeling een voorschot te voldoen.

De voorschotbedragen zijn:

  • € 250,- op de Spoedpost;
  • € 250,- voor polibezoeken;
  • € 50,- voor laboratoriumonderzoeken;
  • € 100,- voor radiologieonderzoeken en
  • € 500,- voor een niet geplande opname;
  • € 84,29 voor CBR keuring;
  • € 80,00 voor pretecho.

Neemt u dus altijd uw verzekeringsbewijs mee!

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van de prijslijst, dan kunt u contact opnemen met de debiteurenadministratie van het ziekenhuis, bij voorkeur via e-mail debiteuren@bernhoven.nl of telefoon 0413 - 40 21 20 (alleen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur).