Spring naar de content

Het eigen risico in de zorg

Iedereen van 18 jaar of ouder die gebruikmaakt van basiszorg betaalt dit eigen risico. Alleen als u naar uw huisarts gaat hoeft u geen eigen risico te betalen.

Komt u naar het ziekenhuis, dan betaalt u wel een eigen risico. Het eigen risico bedraagt op dit moment € 385. Het eigen risico geldt ieder jaar van 1 januari t/m 31 december. Uitgebreide informatie over het eigen risico in de zorg vindt u op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering of op www.zorgwijzer.nl

Vragen over uw eigen risico en ziekenhuis?

Komt u naar het ziekenhuis voor een behandeling, dan heeft dit dus gevolgen voor uw eigen risico. Wat die (financiële) gevolgen zijn, kan per zorgverzekeraar verschillen, dat hangt mede af van de zorgverzekering die u heeft afgesloten. Wilt u precies weten wat de gevolgen voor u zijn? Dan moet u dit navragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Telefonisch consult wordt ook in rekening gebracht

Per 1 januari 2018 wordt ook een telefonisch consult met uw specialist in rekening gebracht. Dit betekent dat ook een telefonisch consult gevolgen kan hebben voor uw eigen risico.