Spring naar de content

Prijslijst

Binnen Berne Kliniek zijn specialisten op twee terreinen actief: dermatologie en plastische chirurgie.

Links vindt u de tarieven van het desbetreffende specialisme.