Spring naar de content

Publicaties W.J.T. van Beek


 • Neurological Complications of Steroids and of Supportive Care. WJT van de Beek, ChJ Vecht. In: Neurological Complications of Systemic Cancer and Antineoplastic Therapy. HB Newton, MG Malkin, eds., 2010
 • Uw Diagnose? WJT van de Beek, TA Ferreira, R Vlagsma, GM Terwindt, Tijdschrift  voor Neurologie & Neurochirurgie, februari 2008
 • Susceptibility loci for complex regional pain syndrome, WJT van de Beek, BO Roep, AR van der Slik, MJ Giphart, JJ van Hilten, Pain, 2003; 103: 93-7.
 • Proprioceptive reflexes in patients with reflex sympathetic dystrophy, AC Schouten, WJT van de Beek, JJ van Hilten, FC van der Helm, Exp Brain Res, 2003; 151: 1-8.
 • Neurophysiologic aspects of patients with generalized or multifocal tonic dystonia of reflex sympathetic dystrophy, WJT van de Beek, AA Vein, AA Hilgevoord, JG van Dijk, JJ van Hilten, J Clin Neurophysiol, 2002; 19: 77-83.
 • Diagnostic criteria used in studies of reflex sympathetic dystrophy, WJT van de Beek, RJ Schwartzman, SI van Nes, EM Delhaas, JJ van Hilten, Neurology, 2002;58: 522-6.
 • Reflex Sympathetic Dystrophy - Clinical, pathophysiological and etiological aspects. W.J.T. van de Beek, Universiteit van Leiden, 2001, ISBN 90 9015278 4
 • Clinical aspects of multifocal or generalized tonic dystonia in reflex sympathetic dystrophy, JJ van Hilten, WJT van de Beek, AA Vein, JG van Dijk, HAM Middelkoop, Neurology, 2001; 56: 1762-5.
 • Innate cytokine profile in patients with complex regional pain syndrome is normal, WJT van de Beek, EJ Remarque, RG Westendorp, JJ van Hilten, Pain, 2001; 91: 259-61.
 • Intrathecal baclofen for the treatment of dystonia in patients with reflex sympathetic dystrophy, JJ van Hilten, WJT van de Beek, JI Hoff, JHC Voormolen, EM Delhaas, N Engl J Med., 2000; 343: 625-30.
 • HLA-DQ1 associated with reflex sympathetic dystrophy, WJT van de Beek, JJ van Hilten, BO Roep, Neurology, 2000; 55: 457-8.
 • Multifocal or generalized tonic dystonia of complex regional pain syndrome: a distinct clinical entity associated with HLA-DR13, JJ van Hilten, WJT van de Beek, BO Roep, Ann Neurol, 2000; 48: 113-6.
 • Bromocriptine for levodopa-induced motor complications in Parkinson’s disease, JJ van Hilten, C Ramaker, WJT van de Beek, MJ Finken, Cochrane Database Syst Rev, 2000; CD001203.
 • The efficacy and safety of adjunct bromocriptine therapy for levodopa-induced motor complications: a systematic review, C Ramaker, WJT van de Beek, MJ Finken, JJ van Hilten, Mov Disord. 2000; 15: 56-64.