Spring naar de content

Boer, W.A. de

Functie
MDL-arts
Telefoon afdeling
0413 - 40 19 32
Aandachtsgebieden
Maagproblemen
Helicobacter pylori
endoscopie
Titel(s)
dr.

Titel(s)

dr.

Opleidingen

1978 – 1985 studie geneeskunde – RU Utrecht

1985 - artsexamen

1985 – 1987 B-opleiding Inwendige Geneeskunde – Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

1987 – 1991 A-opleiding Inwendige Geneeskunde – AMC Amsterdam

1991 – registratie als internist

1991-1995 Kolonel-arts internist bij het Ministerie van Defensie – werkzaam bij het perifere militaire team in het Joseph Ziekenhuis in Veldhoven

2002 -  registratie als MDL-arts

Specialisaties

Interne Geneeskunde (1991)
Maag-Darm-Leverziekten (2002)

Promotie-onderzoek

1996, Titel proefschrift : “Helicobacter pylori. Studies on epidemiology, diagnosis and therapy”
Universiteit van Amsterdam

Promotor : prof dr GNJ Tytgat

Verbonden aan Bernhoven sinds

1995

Nevenfuncties

Medisch directeur in de directie van Bernhoven.

Vertegenwoordiger Bernhoven in de vergadering van afgevaardigden van het beroepspensioenfonds Medisch Specialisten (BPMS)

Commissies

Lid centrale opleidings commissie Bernhoven

Lid geneesmiddelen commissie

Werkgroep richtlijnontwikkeling Helicobacter pylori bij kinderen

Referent voor de beroepsvereniging van Maag-Darm-Leverartsen bij de herziening van de de NHG standaard maagklachten.

Lidmaatschappen verenigingen

Nationaal:

Nederlandse Vereniging voor Gastroenterologie (lid)

Nederlands Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen (lid)

Orde van Medisch specialisten (Lid)

Internationaal:

American Gastroenterological Association (AGA) (international member)

American Society of Gastroenterological Endoscopy (ASGE) (international member)

Waarom ik voor dit specialisme heb gekozen

Het specialisme maag-darm-leverziekten (MDL) brengt het beste van de algemene Interne Geneeskunde en het beste van de chirurgie in één specialisme samen. Het mooie van de Interne Geneeskunde is dat je samen met je patiënt op basis van het uitvragen van de klachten, het lichamelijk onderzoek en de aanvullende diagnostiek, de klachten vertaalt naar een diagnose. Op basis van deze diagnose moet je het behandelplan formuleren en met je patiënt bespreken. Je hebt in dit hele proces veel direct contact met de patiënt en dat intensieve contact is ook de essentie van het specialisme. Dit is ook iets waar ik me heel goed bij voel.

De essentie bij de chirurgische vakken is juist het handelen; het actief ingrijpen in het lichaam met een operatie. Binnen de MDL vind je dit actief handelen terug op de scopiekamer. Hier ben je als MDL-arts handelend bezig, je kijkt met een flexibele slang via de mond in de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm of via de anus in de dikke darm. Het scopieren is een vaardigheid die veel oog-hand coördinatie vergt. Het doen van een scopie is niet zo moeilijk, het is de kunst om de scopie zodanig te doen dat de patiënt er zo min mogelijk last van heeft. Bij deze scopieen verricht je diagnostiek maar je verricht ook kleine ingrepen zoals het verwijderen van poliepen uit de darm of het verwijderen van galstenen die zijn vastgelopen in de galwegen. Ook kan je vernauwingen oprekken of vernauwingen met een buisje weer open maken.
De combinatie van poliklinieken met intensief patiëntencontact (beschouwend) met het werk op de scopiekamer (actief handelend) maakt de MDL tot een heel mooi, maar ook breed vakgebied. Een vakgebied wat ik al vele jaren met veel plezier uitoefen.

Binnen de MDL ben ik gepromoveerd op de infectie met “Helicobacter pylori”; de bacterie die maagzweren (en maagkanker) veroorzaakt. Op dit onderwerp behoor ik nog steeds, ook internationaal, tot de groep van superspecialisten op het gebied van maagklachten, maagzweren en maagkanker. Regelmatig wordt ik gevraagd om lezingen over dit onderwerp te geven.   

Wat mijn vak zo bijzonder maakt

Ik heb polikliniek spreekuren die in wezen niet verschillen van de polikliniek van de internist; ware het niet dat ik alleen patiënten zie met buikklachten. Omdat ik als MDL-arts verder door ben gespecialiseerd ten opzichte van de algemeen internist heb ik meer kennis en ervaring op dit specifieke gebied en dat maakt dat je sneller en vaker een juiste diagnose kan stellen. De MDL heeft veel chronische patiënten en op de polikliniek begeleid ik jarenlang een groep patiënten met zo’n chronische darm of leverziekte. Bij ziekten van het maagdarm kanaal  is het chronisch slikken van medicijnen vaak noodzakelijk. Veel patiënten vinden het lastig om te accepteren dat ze dagelijks medicijnen moeten innemen. Vaak spreek je over de vóór- en nadelen van langdurig medicatiegebruik. Bij bijwerkingen is het lastig om een optimale  combinatie van geneesmiddelen te ontdekken die wel de voordelen bieden, maar geen of weinig bijwerkingen kennen. Veel mensen met buikklachten hebben geen ziekte, maar gelukkig alleen een gestoorde functie van het maagdarmkanaal. Er staan dan een paar knoppen verkeerd in het zeer ingewikkelde besturingssysteem van de spijsvertering die dan aanleiding geven tot  soms zeer vervelende klachten. In zo’n geval is het belangrijk dat de patiënt weet dat de klachten geen kwaad kunnen maar tegelijkertijd ook niet weg zullen gaan. In deze gevallen moet je samen met de patiënt op zoek naar een zo optimaal mogelijke onderdrukking van de klachten. Het doel van de behandeling is dan niet alle klachten helemaal weg krijgen, want dat is niet mogelijk, maar wel het verminderen van de klachten en een optimalisering van de kwaliteit van leven.

Naast de polikliniek beleef ik veel werkplezier aan de scopieen. Voor de patiënt is het kijken in de maag of in de darm bij een endoscopie juist helemaal niet zo prettig. Ik probeer om de procedure voor de patiënt zo aangenaam mogelijk te maken, je moet daarvoor op de scopiekamer een veilige atmosfeer creëren; de patiënt moet direct voelen dat zij/hij in goede handen is bij het team dat haar/hem die dag daar gaat behandelen. Werken op de scopiekamer is zeer afwisselend; geen scopie is hetzelfde. Scopieren is voor mij geen routinehandeling. Altijd verdiep je je eerst in de klachten alvorens naar binnen te kijken; het is dan de kunst om te beoordelen of wat je ziet wel of niet een relatie heeft met de klachten en daarop dan te handelen. Helaas vinden we ieder jaar bij meer patiënten darmkanker. Inmiddels krijgt 5% van de mannen en 4% van de vrouwen in Nederland darmkanker. Omdat darmkanker vaak begint als goedaardige poliep in de dikke darm en we door het verwijderen van poliepen darmkanker in de toekomst kunnen voorkomen is het essentieel om tijdens darmonderzoeken ernaar te streven echt alle poliepen die je tegenkomt ook volledig te verwijderen. Dat is voor mij een tijdrovende maar wel zeer belangrijke en voldoening gevende activiteit. We zijn dan ook blij dat we in Bernhoven kunnen gaan participeren in het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker.