Spring naar de content

Angela Bouwmans promoveert aan de Universiteit Maastricht

Neuroloog Angela Bouwmans promoveerde op 26 januari aan de Universiteit Maastricht in het vakgebied neurologie.

Titel van het promotieonderzoek

Transcranial sonography in parkinsonian disorders: clear window or blurred vision?

Onderwerp

Zij deed onderzoek naar de onderzoeksmethoden om de ziekte van Parkinson vast te stellen. In de klinische praktijk blijft het een uitdaging om de diagnose ‘ziekte van Parkinson’ te stellen, omdat hier geen gouden standaard voor bestaat. Veel symptomen van andere ziektebeelden lijken ook nog eens erg op de ziekte van Parkinson. Toch is het erg belangrijk om de juiste diagnose te stellen, omdat de prognose en de behandeling van de verschillende vormen van Parkinson erg van elkaar kunnen verschillen. Een methode voor diagnostiek is Transcraniële sonografie (TCS).

In dit promotieonderzoek was het doel vast te stellen of TCS betrouwbaar ingezet kan worden bij de diagnostiek van de ziekte van Parkinson en of het voldoende onderscheid maakt met andere op Parkinson gelijkende ziektebeelden (parkinsonismen). Daarnaast is onderzocht of TCS informatie kan geven over de pathofysiologie van twee belangrijke niet-motorische symptomen, namelijk depressie en cognitieve problemen.

Conclusies

De conclusie van dit promotieonderzoek is dat de inzet van TCS in de klinische praktijk bij het stellen of uitsluiten van de diagnose ziekte van Parkinson geen meerwaarde heeft. Mogelijk heeft TCS in combinatie met andere testen wel een toegevoegde waarde bij het vaststellen van een risicoprofiel voor de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson.