Spring naar de content

Publicaties G.P.G. Filippini - de Moor

Tijdschrift Auteur(s) Titel / onderwerp
iAM (in press) Filippini, van Boxtel Vasculaire toegang en infuusmanagement
Ned Tijdschr Geneesk. 2019;163:D4194 Filippini, van Boxtel Allen op één lijn...? Kaders voor verantwoorde veneuze toegang en infuusmanagement

Anesthesiologie & Intensive Care 2019-2, p13-19

themanummer duurzaamheid en anesthesie

Blankestijn, Filippini Lancet Countdown 2018 Rapportage: wat betekent het voor medisch specialisten?
Anesthesiologie & Intensive Care 2019-1, p50-53 Beek, Smits, Fenten, Filippini ESPB: Het Erector Spinae Plane Block
Anesthesiologie & Intensive Care 2018-2, p 50-53 Haex, Filippini Luchtvochtigheid en bevochtiging (Humidity and humidification)
Anesthesiologie & Intensive Care 2018-2, p 45-49 Filippini Vessel Health and Preservation: allen op één lijn? (Artikel over multidisciplinaire organisatie van vasculaire toegang)
Anesthesiologie & Intensive Care, 2018-2, p 8-15 Smits, Bierens, Filippini Postoperatief visusverlies, nascholingsartikel
Anesthesia Tutorial Of The Week, 1 mei 2018, nr 378 Moll, Filippini Broken Spinal Needle, World Federation of Societies of Anesthesiologists https://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/7918c4dfe5171561840733c0f305e857-378.pdf
Anesthesiologie & Intensive Care (A&I), 2017-3, p42-46 Moll, Filippini Naaldbreuk, wat is het punt?
European Pain Management (boek) (2017) Filippini, Vissers, Reneman Review of Dutch Pain Society (history, achievements, health care system, current pain workforce, challenges & opportunities to future development of pain services and innovation)
PLOS ONE (2016) N. van Helmond
G. Filippini
Hyperalgesia and Persistent Pain after Breast Cancer Surgery: a Prospective Randomized Controlled Trial with Perioperative COX-2 Inhibitionhttp://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0166601
Zorgstandaard Chronische Pijn (2016) Projectgroep DPS, SWP, Zorginstituut, PGOsupport http://dutchpainsociety.nl/files/zorgstandaard_chronische_pijn.pdf
Verwijzers gids ‘Artsenwijzer Pijn’ (2014) Hoofdredactie: Terheggen, Filippini, Groen Uitgave van Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, sectie pijngeneeskunde (oplage 30.000 stuks)
Nederlandstalig Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding, jaargang  2011-2015 Filippini Rapportage van projecten vanuit Dutch Pain Society, o.a. Rapport Werkgroep Chronische Pijn van de Regieraad, Societal Impact of Pain, Zorgstandaard Chronische Pijn
Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie,
vol. 23, april 2011 Gasthoofdredacteur
Themanummer over verslaving/ middelenmisbruik en anesthesie Prijs voor beste wetenschappelijke publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie in 2011 * 2 artikelen
Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie, vol 23, april 2011, pp 14-20 Buijs, Filippini, Vroegop, Snijdelaar 1. Psychoactieve middelen voor recreatieve doeleinden; overzicht en indeling van soorten middelen en hun (neven)effecten
Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie, vol 23, april 2011, pp. 22-27 Filippini, Buijs, Snijdelaar 2.Perioperatief anesthesiologisch management van de patiënt met middelenmisbruik en/of verslaving *
Zorgboek Pijn, Stichting September in 2010 Filippini Hoofdstukken 20 en 23: Pijnstillers en behandeling van pijn
De Anesthesioloog, nr. 4, dec 2009, pp. 16-19 Filippini 20 Jaar pijnbestrijding 1989-2009 in beeld gebracht
Nederlands Tijdschrift voor Anesthesie Medewerkers jaargang 24, no 6, pp. 25-33 (2007) Reemers, Bechtold, Filippini Anesthesie en overgewicht... ‘een vet probleem’
The Pain Clinic, vol. 11, no 4 , pp. 285-291 (1999) Filippini- de Moor, Barendse, van Kleef, Troost, de Lange, Sluijter, Weber Retrospective analysis of radiofrequency lesions of the sphenopalatine ganglion in the treatment of 19 cluster headache patients
Anesthesia & Analgesia, vol.83, pp. 1322-24 (1996) Kwinten, de Moor, Lamers Acute pulmonary edema and trigeminal nerve blockade after retrobulbar block
     

Interviews

   
De Specialist, uitgave van de Orde van Medisch Specialisten, febr. 2012, p. 7 Filippini Recensie ‘De Verdovers’ , auteur A. Enquist
Margriet, 9-16 mei 2014 Filippini e.a. Dossier ‘Als je altijd pijn hebt’ (oplage 250.000 exemplaren)

Medewerking aan bijeenkomsten vanaf 2010

 • 13 december 2018, Congrescommissie Nationaal Nascholingscongres Anesthesiologie: ‘Stolling’ (A&I, Amersfoort)
 • 18 september 2018, Voordracht over vasculaire integriteit: ‘Vascular Health and Preservation’ (Nascholingsavond Radboudumc Health Academy)
 • 23 maart 2018, Science Café Radboudumc: voordracht en abstract: ‘The effect of erector spinae plane block on postoperative pain and opioid use in patients undergoing (modified) mastectomy with sentinel node dissection’
 • 1 april 2017, Onderscheiding ‘Willem Noordenbos Honour’, Congres Dutch Pain Society; Den Haag
 • 19 mei 2016, Bernhoven Voordracht Regionaal Ketenmanagement Antistolling
 • 2014-2016 Bestuurlijk verantwoordelijk voor een traject ZonMw (Definitie- Classificatie Systeem Chronische Pijn) in functie voorzitter Dutch Pain Society 
 • 2014-2016 Bestuurlijke verantwoording totstandkoming multidisciplinaire Zorgstandaard Chronische Pijn door samenwerking Dutch Pain Society, Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één Stem, Kwaliteitsinstituut, PGO support en wetenschappelijke verenigingen
 • 2 september 2015, Wenen, EFIC Congres, posterpresentatie ‘Postoperative hyperalgesia predicts chronic pain after breast cancer surgery’
 • 27 mei 2014, Regionale scholing huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde/ sociaal geriaters: ‘Kennis en kunde over palliatie: de patiënt met pijn’
 • 23 mei 2014, Vrije voordracht Anesthesiologendagen: ‘Impact of extended perioperative cyclooxygenase (COX)-2 inhibition on chronic pain, function and quality of life after surgery for breast cancer’ 
 • 7-10 mei 2014, 7th World Congress World Institute of Pain, Lid congrescommissie
  1. Refresher Course ‘ Functioning and Pain’
  2. Workshop ultrasound in pain medicine 
  3. Poster presentatie wetenschappelijk onderzoek (Bernhoven/ Radboudumc)
  4. Lecture: Cluster Headache
  5. Examineren FIPP examens
 • 7-9 november 2013, The 11th IASP Research Symposium, Lid Loc Committee
 • 27 september 2013, Voordracht aan AIOS Revalidatiegeneeskunde (basiscursus PAOG) ‘Mogelijkheden en onmogelijkheden van anesthesiologische pijn behandeling’ 
 • 20 april 2013, Congres Dutch Pain Society ‘Van multi naar meer…de DPS in nieuwe tijden’, Opening en workshopleider ‘Behandeling van pijn als continuiteits uitdaging’
 • 2009/ 2011 Lid Congrescommissie VAVP jaarcongres (+voordracht 2013)
 • 2008/ 2010/ 2012 Lid Congrescommissie Pijn Dagen NVA
 • 2007-2012 Voorzitter Parallelsessie Sectie Pijngeneeskunde Anesthesiologendagen
 • 23 november 2012, Pijn Dagen NVA, Voordracht en lid congrescommissie ‘Regieraad Rapport Chronische Pijn, een nieuwe start of een dode letter?’ 
 • 11 oktober 2012, Regionaal Symposium Palliatieve Zorg Bernhoven, Voordracht over doorbraakpijn bij kanker
 • 25 september 2012, Voordracht op PAOG refereeravond ‘Persisterende postchirurgische pijn: een nieuwe epidemie?’
 • 1 juni 2012, Scholing oncologieverpleegkundigen IKZ Algemene aspecten m.b.t. diagnostiek en behandeling van pijn
 • 8 maart 2012, WDH Scholing Voordracht multidisciplinair behandelen van chronische pijn
 • 7 maart 2012, Utrecht Review Course van het 6de World Institute of Pain Congress ‘Persisterende post chirurgische pijn – mechanismen en preventie’
 • 10 december 2011, Brugge Wetenschappelijk congres ‘De anesthesioloog als pijnarts 2011’ (VAVP/NVA) Cluster hoofdpijn
 • 5 juli 2011, Tilburg Regionale IKZ scholing Levensverlengende en symptoomgerichte behandeling (IKZ)
 • 6 juni 2011, Vught V&VN symposium De behandeling van doorbraakpijn bij kanker
 • 31 mei 2011, Tilburg Tumorwerkgroep urologie IKZ Palliatieve zorg bij urologische maligniteiten (IKZ)
 • 14 maart 2011, Sittard Masterclass NVaM ‘Partydrugs en anesthesie: Riskante Recreanten’
 • 9+18-11-2010, Heesch Vught Netwerk palliatieve zorg ‘Onbehandelbare pijn, wat is nog mogelijk?’
 • 3 juli 2010, Utrecht Werkgroep Pijnrevalidatie NL ‘Chronic Opioid Therapy for Chronic Nonmalignant Pain’
 • 27 april 2010, Den Bosch Regionale refereeravond Mond-/ Tandheelkunde JBZ ‘Trigeminusneuralgie’

 

 • Lid congrescommissie NVA/VAVP congres 2009/2011(+spreker)/2013
 • Lid Congrescommissie Pijn Dagen 2008/ 2010/2012
 • Voorzitter parallelsessie sectie pijngeneeskunde Anesthesiologendagen 2007-2012