Spring naar de content

Huisman, H.J.

Functie
SEH-arts
Telefoon afdeling
0413 - 40 10 00
Aandachtsgebieden
spoedeisende geneeskunde
Titel(s)
Opleidingen

’90-’97 - Geneeskunde - Universiteit van Utrecht

’97-’02 - Algemeen Militair Arts - Ministerie van Defensie

’02-’06 – Spoedeisende Geneeskunde - St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Specialisaties ’02-’06 Spoedeisende Geneeskunde- St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
Verbonden aan Bernhoven sinds April 2007
Nevenfuncties

Medisch Leider VE SEH

Medisch coördinator SEH

Lid Kernteam Professionele Kwaliteit

Lid reanimatiecommissie

Lid ZiROP commissie

Voorzitter gebruikersoverleg SEH

Lid projectgroep vitaal bedreigde patient

Lid projectgroep kinderen op de SEH

Lid beleidscommissie Kinderzorg

ATLS-instructeur (ATLS= Advanced Trauma Life Support)

MIMMS-instructeur (MIMMS= Major Incident Management and Medical Support)

HMIMS-instructeur (HMIMS= Hospital Major Incident Management Support)

TTPA-instructeur (TTPA= Tips, tricks and Pitfall Avoidance)

Lidmaatschappen verenigingen

KNMG

LAD

NVSHA

Waarom ik voor dit specialisme heb gekozen

Spoedeisende geneeskunde is een dynamisch vak, van tevoren is niet te voorspellen hoe mijn dag gaat lopen. Verder heb ik te maken met een wisselende patiëntenpopulatie, van oud naar jong, van ernstig ziek tot een klein letsel. Daarnaast kan het soms erg druk zijn waarbij we heel duidelijk prioriteiten moeten stellen op de afdeling en regie moeten voeren. En bovenal staat het werken in een team me erg aan; je staat er samen voor om iemand te helpen!

Wat mijn vak zo bijzonder maakt

De spoedeisende geneeskunde is zo bijzonder omdat je van alle vakken een beetje af moet weten, in tegenstelling tot de bekende specialismen die van één onderwerp  heel veel afweten. Wij moeten inzoomen op de spoedeisende geneeskunde: van alle acute situaties weten hoe je ze kunt herkennen, stabiliseren en zo mogelijk behandelen.

Deze video wordt getoond na het accepteren van cookies
Afdelingen