Spring naar de content

Publicaties M.A.L. Verwij - Didden


  1. Effects of angiotensin on atrial natriuretic petide in pregnancy; Didden M.A; Hoekstra M.P; Vollebergh J.H; Schellekens A. de Jong P.A. Am J Obstet and Gynecology 1993; 165(3): 692-5.
  2. Erythrocytic ouabaïn-sensitive sodium efflux rate constant in pregnancy; Didden M.A; Vollebergh J.H; Hoekstra M.P; Schellekens A; de Jong P.A. Eur J. Obstet Gynecol Reprod Biol 1993;  48(3): 177-81.
  3. Ik ben zwanger, wil ik een 1ste trimester screening? Verwij-Didden, M.A; Labcontact november 2006