Spring naar de content

Telenefrologie

Door middel van telenefrologie kunnen huisartsen via ZorgDomein een vraag stellen aan de nefroloog over patiënten met nierschade. Binnen drie werkdagen krijgt de huisarts antwoord op de gestelde vraag. De specialist kan een gepast advies geven doordat hij beschikt over alle actuele gegevens van de patiënt. Denk aan het laboratoriumonderzoek, de bloeddruk en de medicatie. Voordeel van deze werkwijze is dat de patiënt zo onder de zorg van de huisarts blijft vallen en niet naar het ziekenhuis hoeft te komen.

Er is hierbij sprake van huisartsendiagnostiek die ten laste gaat van het eigen risico. Deze diagnostiek is goedkoper dan een ziekenhuisbehandeling. Daarnaast spaart het de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis.

Uit analyse van voorgaande jaren blijkt dat telenefrologie verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomt. Bij 77% kon de huisarts na een teleconsult, met advies van de specialist, zelf de patiënt behandelen. Ook de kosten van een teleconsult zijn beduidend lager in vergelijking met het openen van een DOT.

Lees in de handleiding hoe u een teleconsult nefrologie aanvraagt via ZorgDomein.